Ανακοίνωση Κλάδου Τηλεφωνητών της ΑΣΔΥΚ

Ανακοίνωση Κλάδου Τηλεφωνητών της ΑΣΔΥΚ σε σχέση με χαρακτηρισμούς εις βάρος μελών του.
PDF