ΑΣΔΥΚ: Ικανοποίηση για τις προσλήψεις σε μόνιμο καθεστώς

Βήμα προς την ορθή κατεύθυνση αποτελεί η απόφαση της Κυβέρνησης όπως οι μόνιμες ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας σε προσωπικό καλύπτονται με προσλήψεις εργαζομένων σε μόνιμο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι, πέραν των όποιων ακαδημαϊκών προσόντων, θα έχουν επιτύχει και στις απαιτούμενες γραπτές εξετάσεις. Με την απόφαση αυτή η Κυβέρνηση επιχειρεί να τερματίσει τις διαχρονικά στρεβλές πρακτικές που επέτρεψαν τις προσλήψεις μεγάλου αριθμού εκτάκτων, εποχικών ή και με άλλα ειδικά καθεστώτα, εργαζομένων, με αποτέλεσμα, σταδιακά να μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, με τα γνωστά συνακόλουθα προβλήματα, σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματά τους (μισθοδοτική ανέλιξη, προαγωγή). Είναι άλλωστε μια σκληρή πραγματικότητα ότι, μεγάλος αριθμός εργαζομένων παραμένουν, ακόμα και πέραν των 10 χρόνων, αορίστου χρόνου, με αβέβαιο εργασιακό μέλλον.

Θέση της ΑΣΔΥΚ είναι ότι η απόφαση της Κυβέρνησης έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της Οργάνωσής μας, για ορθολογικό σχεδιασμό της στελέχωση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Είναι η εκτίμησή μας ότι η κάλυψη των αναγκών του δημοσίου με προσωπικό σε μόνιμη βάση έναντι διαπιστωμένων μονίμων αναγκών θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη συγκράτηση της
απασχόλησης, αλλά και θα τερματίσει τη διάβρωση των δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων μέσω των τεχνητών διαχωρισμών στο καθεστώς εργοδότησης που έχει δημιουργηθεί.

Η ΑΣΔΥΚ εκτιμά ότι η πολιτική για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έναντι μονίμων αναγκών θα πρέπει να εκτείνεται και να καλύπτει όλο το εύρος της κρατικής μηχανής, πέραν της Δημόσιας Υπηρεσίας, στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, όπου παρατηρούνται διάφορα καθεστώτα εργοδότησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας και ευρύτερα της κρατικής μηχανής, διασφαλίζεται και από την επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, το κράτος ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα έχει υποχρέωση να αποτελεί καλό παράδειγμα και να σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα και νομοθεσίες.

Ως Οργάνωση αναμένουμε σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών και δηλώνουμε ετοιμότητα για διαβούλευση, όχι μόνο, επί του συγκεκριμένου θέματος, αλλά και άλλων εξίσου σοβαρών ζητημάτων που ταλανίζουν τον δημόσιο τομέα.

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ
6 Οκτωβρίου 2020