Η ΑΣΔΥΚ στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας

Τα διαχρονικά προβλήματα των εργαζομένων στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας, ήταν το αντικείμενο πρόσφατης συνάντησης που είχαν με το προσωπικό οι Γιώργος Χωραττάς και Κώστας Ιωάννου, Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ.

Ειδικότερα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο συμμετείχαν εργαζόμενοι με το καθεστώς του μόνιμου και του αορίστου χρόνου εργασίας. Η μισθολογική ανέλιξης στη βάση των καθηκόντων που εκτελούν είναι πρώτιστο ζήτημα που απασχολεί τους υπαλλήλους. Οι κτηματολογικοί γραφείς, μολονότι έτυχαν εκπαίδευσης και ακολούθως παρακάθησαν σε εξετάσεις μέσω της ΕΔΥ, και διεκπεραιώνουν εξειδικευμένα καθήκοντα, εντούτοις είναι τοποθετημένοι σε κλίμακες που δεν ανταποκρίνονται στα αυξημένα καθήκοντα που αναλαμβάνουν.

Οι εργαζόμενοι ζητούν όπως η διεύθυνση του Τμήματος Κτηματολογίου προωθήσει την αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε, η θέση που θα τοποθετούνται να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά τους.

Επίσης, η πλήρης επαγγελματική αποκατάσταση των υπαλλήλων αορίστου χρόνου εργασίας, σε κάποιες περιπτώσεις απασχολούνται πέραν των 20 χρόνων, ανησυχεί τους εργαζόμενους. Τέθηκε επίσης, το θέμα του φόρτου εργασίας και της αποτελεσματικότερης στελέχωσης του Τμήματος Κτηματολογίου.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Γιώργος Χωραττάς, ενημέρωσε ότι προκηρύχθηκαν 40 και πλέον θέσεις για το Τμήμα Κτηματολογίου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πλήρωσή τους θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Ο Γραμματέας της Οργάνωσης, Κώστας Ιωάννου, ενημέρωσε για τις εξελίξεις σχετικά με το συνταξιοδοτικό ζήτημα, μετά την κατάργηση του σχεδίου επαγγελματικής σύνταξης (2011), και τις διεργασίες στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλώνοντας ότι η ΑΣΔΥΚ παρακολουθεί το ζήτημα.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Οργάνωσης διαβεβαίωσαν τους εργαζόμενους ότι θα θέσουν τα αιτήματά τους στη διεύθυνση του Τμήματος Κτηματολογίου και στη Βουλή ζητώντας την προώθησή τους.

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ