Ενημερωτικό Δελτίο για Διευκολύνσεις Γονέων σε σχέση με τα Σχολεία

Σε Ισχύ οι Διευκολύνσεις Γονέων για τη Μεταφορά Παιδιών από και προς τα Σχολεία.

Λόγω της αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ συναδέλφων μετά την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1623 και ημερ. 12 Ιουνίου 2020 και της διαφορετικής ερμηνείας που αυτή φαίνεται να τυγχάνει από Προϊσταμένους/ες Τμημάτων, Υπηρεσιών αλλά και Ανεξάρτητων Αρχών, αναφορικά με το ζήτημα της παροχής διευκολύνσεων προς γονείς για πρόωρη αποχώρηση από την εργασία τους προκειμένου να παραλάβουν τα ανήλικα παιδιά τους από νηπιαγωγείο, παιδική λέσχη, προδημοτική ή και σχολείο, ενημερώνουμε ότι αυτή εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. Η εν λόγω διευκόλυνση θα ισχύει μέχρι και τις 26 Ιουνίου όταν και λήγει επίσημα η σχολική χρονιά.

Ειδικότερα, η ΑΣΔΥΚ επικοινώνησε με Ανώτερη Λειτουργό στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η οποία διευκρίνισε ότι η παραχώρηση διευκόλυνσης προς γονείς για παραλαβή των παιδιών τους είναι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και όχι μετά από διάταγμα Υπουργού και αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι που να αποφασιστεί διαφορετικά.

Συνεπώς, οι Προϊστάμενοι/ες όλων των Κυβερνητικών Τμημάτων/Υπηρεσιών καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την εν λόγω απόφαση και να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς στην άσκηση των γονεϊκών τους καθηκόντων.

Σε περίπτωση που οι συνάδελφοι διαπιστώσουν ότι υπάρχουν προβλήματα στην παροχή της διευκόλυνσης, μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της ΑΣΔΥΚ.

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ