Διευκολύνσεις προς γονείς

Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι γονείς μας ρωτούν σχετικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται για τη φύλαξη ανήλικων παιδιών και μέχρι πότε θα είναι σε ισχύ.

Επί του θέματος, από ενημέρωση που έχουμε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), οι διευκολύνσεις θα ισχύουν μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Στις σχετικές εγκυκλίους δεν καθορίζεται ημερομηνία, αλλά είναι αυτονόητο ότι καταληκτική ημερομηνία είναι η ημερομηνία λήξης της σχολικής χρονιάς.

Το ζήτημα της παροχής διευκολύνσεων ρυθμίζεται με διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή και με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν η Κυβέρνηση λάβει οποιαδήποτε άλλη, διαφορετική απόφαση, τότε συνακόλουθα θα εκδοθεί και νεότερη εγκύκλιος από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Συνακόλουθα, θα τύχετε ενημέρωσης από την ΑΣΔΥΚ.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξήγηση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΔΥΚ