Εγγραφή μέλων

Η ΑΣΔΥΚ χρειάζεται τη στήριξη όλων των Δημόσιων Υπαλλήλων. Όσα περισσότερα μέλη έχει η Συντεχνία, τόσο περισσότερο ακούεται η φωνή σας. Ενισχύστε μας για να σας ενισχύσουμε!

Σ’ ότι αφορά τη χρηματική εισφορά προς την ΑΣΔΥΚ, αυτή είναι πολύ μικρή και περιορίζεται στο 3 τοις χιλίοις. Παραδείγματα εισφορών είναι τα ακόλουθα:

  • Μισθός €1000, το μέλος εισφέρει μόνο €3.
  • Μισθός €1500, το μέλος εισφέρει μόνο €4,50.
  • Μισθός €2000, το μέλος εισφέρει μόνο €6.
  • Μισθός €3000, το μέλος εισφέρει μόνο €9.

Για εγγραφή στην ΑΣΔΥΚ, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο και να μας το στείλετε στη διεύθυνση: ΑΣΔΥΚ, Ταχ. Θυρίδα 26069, 1666 Λευκωσία. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε το έντυπο με φαξ στο 22515052 ή στο 22311731 ή με e-mail στο [email protected] ή στο [email protected]

* Με την εγγραφή μου αυτή εξουσιοδοτώ τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας όπως αποκόπτει από το μισθό μου συνδρομή 0,3% για την Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Νοείται ότι σε περίπτωση που αποκόπτεται συνδρομή από το μισθό μου σε άλλη συντεχνία αυτοτερματίζεται.

ΑΣΔΥΚ