Εισαγωγή

H Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) ιδρύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014 και ενεγράφηκε στο μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών στις 13 Ιανουαρίου 2015.

Με την ίδρυση της ΑΣΔΥΚ, εσύ ο δημόσιος υπάλληλος έχεις πλέον επιλογή και λόγο στην αντιπροσώπευση σου κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου. Η ΑΣΔΥΚ είναι εδώ για να σε σε υπερασπιστεί, να ανυψώσει την αξιοπρέπεια σου και για να συμμετάσχει σε ένα γόνιμο διάλογο με την Κυβέρνηση για εκσυγχρονισμό και βελτίωση του δημοσίου τομέα.

Τα προβλήματα του δημόσιου τομέα είναι γνωστά στην ΑΣΔΥΚ και δεν επιλύονται μέσω των διαδικασιών του κατεστημένου. Επιπρόσθετα, η ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν και ούτε πλήττουν μόνο το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο αλλά, ολόκληρη την κοινωνία την οποία υπηρετεί το κράτος.

Η ΑΣΔΥΚ έχει τη φιλοδοξία να προσδώσει μια νέα πνοή στις σχέσεις εργαζομένων του δημοσίου, κράτους και πολιτών μέσω του τρίπτυχου:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΣΔΥΚ