Επιστολή προς το ΤΔΔΠ σχετικά με ΕΑΧ και ΕΟΧ

Η ΑΣΔΥΚ απέστειλε επιστολή προς το ΤΔΔΠ σχετικά με τις θέσεις της για τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου (ΕΑΧ) και ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ).
PDF