Καταστατικό

Το μέρος αυτό της ιστοσελίδας μας είναι αφιερωμένο στο καταστατικό μας της Συντεχνίας μας. Κάθε μέλος της Συντεχνίας και / ή πολίτης της Δημοκρατίας έχει πρόσβαση στα πιο πάνω έτσι ώστε να γνωρίζει πως λειτουργεί η ΑΣΔΥΚ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του καταστατικού σε μορφή pdf.