ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΠΩΣ;

Το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 2 Οκτωβρίου 2019, για επαναφορά στη Βουλή νομοσχεδίων για την Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, παρέχει μιαν ακόμα ευκαιρία να συζητήσουμε μεγάλα ζητήματα που για χρόνια μένουν σε εκκρεμότητα.

Βασικό χαρακτηριστικό κάθε μεταρρύθμισης είναι η δημόσια διαβούλευση. Με την ΑΣΔΥΚ δεν υπήρξε. Στα τέλη Μάϊου λάβαμε τα νομοσχέδια και μάς δόθηκαν 10-15 μέρες για να αποστείλουμε σχόλια. Με αίσθημα ευθύνης η ΑΣΔΥΚ ανταποκρίθηκε και απέστειλε τις απόψεις της καθώς και συγκεκριμένες εισηγήσεις για αλλαγές. Επίσης, ζητήσαμε, να έχουμε και κατ’ ιδίαν συνάντηση με το ΤΔΔΠ. Ακόμη αυτή δεν έχει οριστεί!

Από όσα διαβάζουμε στον τύπο, φαίνεται πως καμία από τις εισηγήσεις της ΑΣΔΥΚ δεν έχει υιοθετηθεί. Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι τα νομοσχέδια είναι βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη απόπειρα, το 2016. Ωστόσο, καίρια ζητήματα όπως οι αξιολογήσεις δεν μάς βρίσκουν σύμφωνους. Για παράδειγμα, η ΑΣΔΥΚ ζήτησε όπως όλοι υπόκεινται σε αξιολόγηση, ανεξαρτήτως θέσης. Προτείναμε, επίσης, το σύστημα των 360 μοιρών. Δυστυχώς, με βάση τις ρυθμίσεις, κάποιοι, ακόμα, διατηρούν το αλάθητο (όπως λ.χ. οι Γενικοί Διευθυντές), ενώ για τους Διευθυντές η αξιολόγηση από τους υφιστάμενούς τους είναι εθελοντική!

Για το ΔΣ της ΑΔΥΚ πρόβλημα υπάρχει και με στο θέμα των πειθαρχικών ερευνών. Το σύστημα επικρέμεται ως Δαμόκλειος σπάθη και επιτρέπει την εκμετάλλευση του για σκοπούς άσχετους με το παραγόμενο έργο, σύστημα που οδηγεί στον εκφοβισμό και την υποταγή των υπαλλήλων.

Πέραν τούτου, η νομοθεσία που εγκρίθηκε από τη Βουλή και αφορούσε τις αποσπάσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο στο Ημιδημόσιο και αντίστροφα, δεν αποδίδει. Ολοφάνερα αυτή η πρόνοια χρήζει τροποποίησης. Η απόσπαση, ή όχι, ενός υπαλλήλου, δεν μπορεί να εναπόκειται στη συγκατάθεση και μόνο του εκάστοτε προϊστάμενου. Η πράξη απέδειξε ότι αρκετοί προϊστάμενοι, εκμεταλλεύονται τη νομοθεσία για σκοπούς επίδειξης εξουσίας, καθηλώνοντας υπαλλήλους, χωρίς να τους επιτρέπουν να αποσπαστούν όσες φορές και να το ζητήσουν. Αν και αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι αναζητούν/επιδιώκουν την κινητικότητα Διευθυντές και Διευθύνσεις στέκονται εμπόδιο και τους αποτρέπουν.

Το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι η ελεύθερη υποβολή αιτήσεων για απόσπαση από τους υπαλλήλους θα ήταν και ένας καλός δείκτης για το πόσο καλά, ή όχι, διοικείται/διευθύνεται ένα τμήμα ή μια υπηρεσία. Αν υπάλληλοι αιτούνται μαζικά να αποσπαστούν από μια υπηρεσία σε άλλη υπηρεσία, τότε μάλλον κάποιο σοβαρό διοικητικό/διευθυντικό πρόβλημα υπάρχει στην υπηρεσία από την οποία ζητούν να φύγουν.

Για το σύνολο της νέας προσπάθειας για τη Μεταρρύθμιση, το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ υποστηρίζει ότι πάνω απ’ όλα μετρά η ειλικρινής διαβούλευση, η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και η θέληση να κάνουμε τη Δημόσια Υπηρεσία ικανή να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες.

Εκ του ΔΣ της ΑΔΥΚ