Οργάνωση

ΑΣΔΥΚ

Η ΑΣΔΥΚ διοικείται από τα πιο κάτω όργανα:

(1) Τη Γενική Συνέλευση που είναι  και το ανώτατο όργανο της Συντεχνίας

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το διαχειριστικό όργανο της Συντεχνίας.

3) Το Συμβούλιο των Προέδρων των Τμηματικών Κλαδικών Συμβουλίων το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για ειδικότερα θέματα που κατά καιρούς επηρεάζουν τα μέλη της Συντεχνίας

(4) Τα Τμηματικά Κλαδικά Συμβούλια τα οποία επιλαμβάνονται θεμάτων στους χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιούνται.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΔΥΚ έχει ως ακολούθως:

Γιώργος Χωραττάς – Πρόεδρος, Κέντρο Παραγωγικότητας,
τηλ. 22806105, email: [email protected][email protected]

Χριστόδουλος Αποστολίδης – Γραμματέας, Τμήμα Τελωνείων, 
τηλ. 22601745, email: [email protected],
[email protected]

Κώστας Ιωάννου – Αντιπρόεδρος, Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης, 
τηλ. 22405540, email: [email protected][email protected]

Νατάσα Χρίστου – Ταμίας, Τμήμα Μετεωρολογίας
τηλ. 22444367, email: achristou@dom.moa.gov.cy, [email protected]

Χάρης Παπαχαραλάμπους – Βοηθός Γραμματέας, Αστυνομικό Σώμα,
τηλ 99942203, 
email: [email protected], cpapacharalambous@asdyk.org

Μιχάλης Νικολαΐδης – Βοήθος Ταμίας, Τμήμα Δασών,
τηλ. 99356750, email: [email protected], mnicolaides@asdyk.org

Ξένιος Μάμας– Μέλος, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
τηλ. 22803100, email: [email protected], xmamas@asdyk.org

Ηλίας Τσομπανίδης – Μέλος, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
τηλ. 96748084, email: [email protected]

Μιχάλης Παναγιώτου – Μέλος, Υπουργείο Εσωτερικών
τηλ. 99818767, email: [email protected]

Βασίλης Κοιλιαρής – Μέλος, Βουλή των Αντιπροσώπων
τηλ. 22407272, email: [email protected], vkiliaris@asdyk.org

Χριστάκης Χριστοδούλου – Μέλος, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
τηλ. 99434805, email: [email protected], cchristodoulou@asdyk.org