Οργάνωση

ΑΣΔΥΚ

Η ΑΣΔΥΚ διοικείται από τα πιο κάτω όργανα:

(1) Τη Γενική Συνέλευση που είναι  και το ανώτατο όργανο της Συντεχνίας

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το διαχειριστικό όργανο της Συντεχνίας.

3) Το Συμβούλιο των Προέδρων των Τμηματικών Κλαδικών Συμβουλίων το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για ειδικότερα θέματα που κατά καιρούς επηρεάζουν τα μέλη της Συντεχνίας

(4) Τα Τμηματικά Κλαδικά Συμβούλια τα οποία επιλαμβάνονται θεμάτων στους χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιούνται.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΔΥΚ έχει ως ακολούθως:

Γιώργος Χωραττάς – Πρόεδρος, Κέντρο Παραγωγικότητας,
τηλ. 22806105, email: ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy, ghorattas@asdyk.org

Χριστόδουλος Αποστολίδης – Γραμματέας, Τμήμα Τελωνείων, 
τηλ. 22601745, email: capostolides@customs.mof.gov.cy,
capostolides@asdyk.org

Κώστας Ιωάννου – Αντιπρόεδρος, Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης, 
τηλ. 22405540, email: cioannou@ombudsman.gov.cy, cioannou@asdyk.org

Νατάσα Χρίστου – Ταμίας, Τμήμα Μετεωρολογίας
τηλ. 22444367, email: achristou@dom.moa.gov.cy, achristou@asdyk.org

Χάρης Παπαχαραλάμπους – Βοηθός Γραμματέας, Αστυνομικό Σώμα,
τηλ 99942203, 
email: charispapach@gmail.com, cpapacharalambous@asdyk.org

Μιχάλης Νικολαΐδης – Βοήθος Ταμίας, Τμήμα Δασών,
τηλ. 99356750, email: mnicolaides@fd.moa.gov.cy, mnicolaides@asdyk.org

Ξένιος Μάμας– Μέλος, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
τηλ. 22803100, email: xmamas@dlr.mlsi.gov.cy, xmamas@asdyk.org

Ηλίας Τσομπανίδης – Μέλος, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
τηλ. 96748084, email: iltsompas@outlook.com

Μιχάλης Παναγιώτου – Μέλος, Υπουργείο Εσωτερικών
τηλ. 99818767, email: michaelpan24@gmail.com

Βασίλης Κοιλιαρής – Μέλος, Βουλή των Αντιπροσώπων
τηλ. 22407272, email: vkiliaris@gmail.com, vkiliaris@asdyk.org

Χριστάκης Χριστοδούλου – Μέλος, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
τηλ. 99434805, email: chrischcy@gmail.com, cchristodoulou@asdyk.org