Η θέση της ΑΣΔΥΚ σε σχέση με τη Διακοπή Επαφών ΠαΣυΚι με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας

Ανακοίνωση Κλάδου Ιατρών ΑΣΔΥΚ

Η ανακοίνωση της ΠαΣυΚΙ για “άρνηση οποιασδήποτε επαφής με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας”, δεν είναι, κατά την άποψή μας, συνδικαλιστικά ορθή. Αντίθετα, δημιουργεί περισσότερη ένταση και τριγμούς, στις ήδη κακές σχέσεις μεταξύ Γιατρών και Υπουργείου. Επίσης, δεν συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί, αλλά και ούτε στη προσπάθεια δημιουργίας θετικού κλίματος για την αυτονόμηση και το ΓεΣΥ.

Εμεις, ως Κλάδος Γιατρών της ΑΣΔΥΚ, συστήνουμε την αποφυγή δηλώσεων οι οποίες δυναμιτίζουν το κλίμα συνεννόησης, το οποίο αποτελεί απαραίτητο συστατικό για αποδοτικό συνδικαλισμό.

Εκ του Κλάδου Γιατρών – ΑΣΔΥΚ