Ρύθμιση Ημερών Απουσίας από την Εργασία Λόγω covid-19

Επειδή είμαστε λήπτες της ανησυχίας συναδέλφων, αναφορικά με τις ρυθμίσεις που θα ισχύουν για τη χρήση άδειας ασθενείας περιστατικών με covid-19 ή και ατόμων που είχαν επαφές με
επιβεβαιωμένα κρούσματα, άρα θα πρέπει να αυτοπεριοριστούν για 14 ημέρες, σας ενημερώνουμε ότι, από την περασμένη εβδομάδα, έχουμε επικοινωνήσει με το Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού ζητώντας ενημέρωση επί του θέματος.

Αυτό που μας λέχθηκε είναι ότι, το Υπουργείο Υγείας, αρμόδιο για την έκδοση διαταγμάτων για την υγειονομική κρίση, ετοιμάζει σχετικό διάταγμα και ακολούθως το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού θα εκδώσει εγκύκλιο προς όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Εν αναμονή του διατάγματος και της εγκυκλίου, ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες
μας, στις περιπτώσεις που συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι περιστατικά ή είχαν επαφές με επιβεβαιωμένα κρούσματα, θα λαμβάνουν άδεια για 14 ημέρες από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης (πιστοποιητικό απουσίας από την εργασία) για λόγους δημόσιας υγείας, το οποίο θα υποβάλλουν στον προϊστάμενό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτές οι 14 ημέρες δεν θα χρεωθούν στην άδεια ασθενείας ή την άδεια ανάπαυσης του εργαζόμενου. Αυτά εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
26 Οκτωβρίου 2020