Συμφωνία Κυβέρνησης και Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΟΕΔ,ΟΛΤΕΚ, ΟΕΛΜΕΚ

Η Θέση της ΑΣΔΥΚ για τη Συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και των Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΟΕΔ,ΟΛΤΕΚ, ΟΕΛΜΕΚ για Αποκατάσταση των Μισθών στον Κρατικό Τομέα.
PDF