Συνένωση δυνάμεων για αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων

Δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων για αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων DOC