Ενημερωτικό Δελτίο για συνταξιοδοτικό, συνάντηση με ΠΕΟ

Το συνταξιοδοτικό ζήτημα που αφορά μεγάλο αριθμό εργαζομένων του κρατικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι προσλήφθηκαν στο δημόσιο μετά το 2011, ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε συνάντηση που είχε πρόσφατα η ΑΣΔΥΚ με την ΠΕΟ. Αντιπροσωπεία της ΑΣΔΥΚ, υπό τον πρόεδρό της, Δρα Γιώργο Χωραττά, και τον Γραμματέα, Κώστα Ιωάννου, έγινε δεκτή από αντιπροσωπεία της ΠΕΟ, επικεφαλής της οποίας ήταν η Αναπληρώτρια Γ.Γ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Ως γνωστό, το συνταξιοδοτικό ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετά χρόνια, σχεδόν μία δεκαετία. Η μη κατοχύρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε κρατικούς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπαλλήλους επηρεάζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι από την 1.10.2011, μετά την κατάργηση του σχεδίου της επαγγελματικής σύνταξης, δεν είναι ενταγμένοι σε συνταξιοδοτικό σχέδιο, με αποτέλεσμα να στερούνται ενός βασικού δικαιώματος. Μάλιστα κάποιοι πλησιάζουν τη συντάξιμη ηλικία, γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη ρύθμισης του θέματος στη βάση ενός επωφελούς σχεδίου.

Η κ. Χαραλάμπους ενημέρωσε εκτενώς για την πορεία των διεργασιών που είχε η Ομοσπονδία με το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας ότι στόχος της ΠΕΟ είναι η σύσταση και λειτουργία ταμείου προνοίας, καθώς εκτιμάται ότι μέσα από αυτό τον θεσμό διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στον ημιδημόσιο και στον κρατικό τομέα.
Η Αναπληρώτρια Γ.Γ. της ΠΕΟ ενημέρωσε για την κατάληξη, με το Υπουργείο Οικονομικών, σε προσχέδιο συμφωνίας που ρυθμίζει το θέμα των εκατέρωθεν εισφορών των συμβαλλόμενων μερών. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση ως εργοδότης δεσμεύεται για την αναδρομική καταβολή των εισφορών της από το 2011 και δίνεται η επιλογή της προαιρετικής αναδρομικής συνεισφοράς από μέρους του εργαζόμενου.

Η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει το πλαίσιο λειτουργίας, διαχείρισης και της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου προνοίας, με τη συμμετοχή και των εργαζομένων.
Συνάμα, η Αναπληρώτρια Γ.Γ. της ΠΕΟ διατύπωσε την ανησυχία της γιατί, όπως ανέφερε, παρατηρείται στασιμότητα από το Υπουργείο Οικονομικών και προσπάθεια διαφοροποίησης του αρχικού σχεδιασμού, με την Ομοσπονδία να εστιάζει στην ταχεία επανέναρξη της διαβούλευσης από το σημείο όπως διακόπηκε.

Ο πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Δρ Χωραττάς, διατύπωσε την ανησυχία και τον προβληματισμό του καθώς, όπως είπε, όσο απομακρυνόμαστε από το 2011, η διευθέτηση ενός τόσο μεγάλου ζητήματος καθίσταται δυσκολότερη, καθώς οι συνθήκες διαφοροποιούνται και το κόστος της αβεβαιότητας το επωμίζεται ο εργαζόμενος.

Επίσης, ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ, Κώστας Ιωάννου, υπέδειξε πως η όποια συμφωνία επιτευχθεί για το συνταξιοδοτικό δεν θα πρέπει να θέτει σε δυσμενέστερη θέση τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους σε σχέση με αυτούς οι οποίοι προσελήφθηκαν στο δημόσιο πριν από το 2011.

Ο Δρ Χωραττάς σημείωσε επίσης, ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να κατοχυρώνουν τα καλώς νοούμενα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν εκτεθειμένοι και παραμένουν μετέωροι όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους.

ΠΕΟ και ΑΣΔΥΚ συμφώνησαν να διατηρήσουν διαύλους επικοινωνίας για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ