Συχνές ερωτήσεις

Όλες οι συχνές ερωτήσεις για την ΑΣΔΥΚ

ΠΟΙΟΙ Είμαστε;

Η ΑΣΔΥΚ ιδρύθηκε και ενεγράφη το 2015, σπάζοντας το αρνητικό συνδικαλιστικό μονοπώλιο και δίνοντας μια νέα επιλογή συμμετοχής και έκφρασης στον Δημόσιο Υπάλληλο (ΔΥ) προκειμένου να αποκαταστήσει την αρνητική κοινή γνώμη που είχε στραφεί εναντίον του και τις άδικες ετεροβαρείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε βάρος του.

Η ΑΣΔΥΚ δρα ενάντια στο κομματικό/τραπεζικό/εργοδοτικό κατεστημένο που πλήττει το ΔΥ όσο και κάθε άλλο απλό πολίτη αυτού του κράτους. Αποσκοπεί στον προληπτικό σχεδιασμό σύγχρονης Διοίκησης και βελτίωση του Δημόσιου τομέα μέσω συγκεκριμένων προτάσεων και διαφανούς διαλόγου με την Κυβέρνηση. Εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το τρίπτυχο Δημοκρατία, Διαφάνεια και Διαβούλευση, ενισχύει το ρόλο του ΔΥ ως ενεργού πολίτη και βελτιώνει τη σχέση του με την Κοινωνία.

ΠΟΙΑ προκρίνουμε ως τα κυριότερα προβλήματα/παθογένειες του Δημοσίου σήμερα;

 • Ευνοιοκρατία και κομματικές παρεμβάσεις στο έργο της ΕΔΥ, έλλειψη αξιοκρατίας στις αξιολογήσεις και προβληματική ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.
 • Προβληματικές συχνά Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείων και Διευθύνσεις Υπηρεσιών/Τμημάτων χωρίς όραμα, γνώση και αντίληψη του σύγχρονου management.
 • Δημιουργία υπαλλήλων πολλαπλών ταχυτήτων λόγω καθεστώτος και όρων εργοδότησης με αποτέλεσμα τη συνεχή υπόσκαψη των ωφελημάτων και των δικαιωμάτων των ΔΥ.
 • Απουσία μηχανογράφησης/ψηφιοποίησης, μειωμένη χρήση της τεχνολογίας.
 • Υποστελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών/τμημάτων έναντι υδροκεφαλισμού άλλων.
 • Συνεχιζόμενες δυσμενείς μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες, λόγω μνημονιακών μέτρων.
 • Φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς στην εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία.
 • Φοροδιαφυγή-παθητικότητα και ανοχή των δημοσίων υπαλλήλων

ΠΟΙΟ το έργο της ΑΣΔΥΚ μέχρι σήμερα;

 • Διαθέτει μέλη από μια πλειάδα Τμημάτων και Υπηρεσιών στο Δημόσιο.
 • Έχει συχνή παρουσία στις συνεδρίες της Βουλής όπου εκφέρει γνώμη για διάφορα νομοθετήματα. Είχε και συνεχίζει να έχει συναντήσεις με επιτελείς κομμάτων και αρμόδιους φορείς για τα Νομοσχέδια που αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, παρέχοντας αντιπροτάσεις με κατά άρθρον ανάλυση των επίμαχων νομοσχεδίων.
 • Εκδίδει τακτικές ανακοινώσεις και αρθρογραφία για θέματα της επικαιρότητας.
 • Πραγματοποιεί επισκέψεις σε διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες για γνωριμία και καταγραφή των ειδικών τους προβλημάτων-εγγραφή νέων μελών.
 • Επιδιώκει και έχει συναντήσεις με το ΤΔΔΠ για θέματα αποκατάστασης μισθών, προσφυγές μελών μέσω δικηγόρου ΑΣΔΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο για ολοκληρωτική και αναδρομική αποκατάσταση των μισθών.
 • Συμμετέχει στην Κοινωνική Συμμαχία για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
 • Αλληλογραφεί με αρμόδιους φορείς επί προτάσεων/πρωτοβουλιών μας (π.χ. θέματα φορολογίας, προαγωγής σε συνδυασμένες κλίμακες, επίλυση προβλημάτων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, υποχρεωτικών αποκοπών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς ουσιαστική εξυπηρέτηση, παράνομη αξιολόγηση του ακάθαρτου εισοδήματος ως κριτηρίου δικαιούχων επιδομάτων)
 • Διοργανώνει μέσω των Κλαδικών της Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και κοινωνικές προσφορές.

ΤΡΕΧΩΝ σχεδιασμός και σκοποί ΑΣΔΥΚ.

 • Προώθηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ σύμφωνα με τα δεδηλωμένα χρονοδιαγράμματα.
 • Ομαλή μετάβαση του προσωπικού/μελών μας από τα κρατικά νοσηλευτήρια στα νοσηλευτήρια του OKΥΠΥ
 • Επαναφορά των προτάσεων μας για ορθολογική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας κατόπιν Δημόσιας Διαβούλευσης και ψηφιοποίηση των εργασιών του δημοσίου.
 • Τερματισμό του καθεστώτος εργοδοτουμένων ως Αορίστου Χρόνου στο Δημόσιο και δημιουργία παράλληλης δομής θέσεων προαγωγής για τους συναδέλφους που ήδη υπηρετούν χρόνια με το καθεστώς αυτό.
 • Παρακολούθηση της έκβασης των προσφυγών που έχουν κατατεθεί από μέλη της ΑΣΔΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο.
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα που τους αφορούν μέσα από διαλέξεις οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον Νομικό Σύμβουλο της Συντεχνίας.
 • Διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής μας στη χάραξη πολιτικής μέσω της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) σε συνεργασία με άλλες ανεξάρτητες συντεχνίες.

ΓΙΑΤΙ να γίνω μέλος της ΑΣΔΥΚ;

Το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ αποτελείται από αγνούς συνδικαλιστές που ενεργούν με ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα ενάντια στο κατεστημένο και στην εξουσιαστική αυθαιρεσία. Το Καταστατικό της ΑΣΔΥΚ διαθέτει ασφαλιστικές δικλείδες που εμποδίζουν τον έλεγχο της από οποιονδήποτε άλλο εξωτερικό σύνολο. Οι αξιωματούχοι της δεν επιτρέπεται να είναι αξιωματούχοι ή στελέχη σε όργανα πολιτικών κομμάτων ή να συμμετέχουν σε προεκλογική εκστρατεία κομμάτων ή υποψηφίων για πολιτικές θέσεις και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αλλά συμβούλια του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ΑΣΔΥΚ είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει ρόλο αλλά και φωνή σε όλα όσα συμβαίνουν στο τόπο μας και να καταστεί μια αξιόπιστη και υπολογίσιμη συντεχνία μέσα από τη δύναμη που τα ίδια τα μέλη θα της δώσουν. Όλοι οι αξιωματούχοι της ΑΣΔΥΚ ψηφίζονται κατευθείαν από τα μέλη κι όχι από αντιπροσώπους. Η ηγεσία της ΑΣΔΥΚ είναι υπόλογη στα μέλη της τα οποία έχουν την ευχέρεια να την ανακαλέσουν. Οι Αξιωματούχοι της ΑΣΔΥΚ δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή «μηνιαίο επίδομα» αλλά αποζημιώνονται μόνο για πραγματικά έξοδα που έχουν καταβάλει για τις ανάγκες της Συντεχνίας στη βάση αποδείξεων και άλλων παραστατικών. Οι λογαριασμοί της ΑΣΔΥΚ ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο σε ετήσια βάση και δημοσιοποιούνται σε όλα τα μέλη. Κάθε μέλος έχει τη διαβεβαίωση ότι η ΑΣΔΥΚ θα είναι δίπλα του για να στηρίξει κάθε ατομικό ή/και συλλογικό δίκαιο και δικαιολογημένο αίτημα του.

ΠΩΣ εγγράφομαι μέλος της ΑΣΔΥΚ;

Η εγγραφή στην ΑΣΔΥΚ γίνεται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και την καταβολή μηνιαίας συνεισφοράς 0,3% επί του ακαθάριστου μισθού προς όφελος της Συντεχνίας.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ μπορείτε να μιλήσετε για θέμα που σας αφορά;

Ακολουθήστε επίσης την ΑΣΔΥΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
- Facebook: Ασδυκ Κύπρος - Twitter: @Syntexnia_Asdyk
- Ιστολόγιο: dykyprou.net - Ιστοσελίδα: www.asdyk.org