2η Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συμβουλίου Τμήματος Δασών

Στις 12 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συμβουλίου Τμήματος Δασών στην παρουσία του Αντιπροέδρου της ΑΣΔΥΚ κ. Χριστόδουλου Αποστολίδη, ο οποίος προσφωνώντας τη συνέλευση μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Οργάνωσής Δρ. Γιώργου Χωραττά.

Έγινε ανασκόπηση της χρονιάς που μας πέρασε με αναφορά στην συνάντηση που έγινε με το Κίνημα Οικολόγων. Στόχος η επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Τμήμα, ιδιαίτερα αυτό της στελέχωσης καθώς και η περεταίρω αύξηση των μελών της συντεχνίας. Σημειώθηκε ότι ο αριθμός των μελών υπερδιπλασιάστηκε κατά την προηγούμενη χρονιά.

Κατά την Γενική Συνέλευση εκλέγηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείτε από τα ακόλουθα άτομα:

Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργίου

Αντιπρόεδρος: Μάριος Κωνσταντίνου

Γραμματέας: Μιχάλης Νικολαΐδης

Ταμίας: Παναγιώτης Λουκά

Μέλη: Μιχάλης Εφραίμ, Παναγιώτης Τρύφωνος

Εκ του Κλαδικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου