Μάιος 2018

Η θέση της ΑΣΔΥΚ σε σχέση με τη Διακοπή Επαφών ΠαΣυΚι με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας

Ανακοίνωση Κλάδου Ιατρών ΑΣΔΥΚ Η ανακοίνωση της ΠαΣυΚΙ για “άρνηση οποιασδήποτε επαφής με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας”, δεν είναι, κατά την άποψή μας, συνδικαλιστικά ορθή. Αντίθετα, δημιουργεί περισσότερη ένταση και τριγμούς, στις ήδη κακές σχέσεις μεταξύ Γιατρών και Υπουργείου. Επίσης, δεν συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί, αλλά και ούτε στη […]

Η θέση της ΑΣΔΥΚ σε σχέση με τη Διακοπή Επαφών ΠαΣυΚι με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Read More »