Αύγουστος 2023

Η υπόθεση Γιαννάκη και η εικόνα της Δημόσιας Υπηρεσίας

Η πρόσληψη και ανέλιξη ενός/μιας υπαλλήλου στο Δημόσιο στη βάση πτυχίων και άλλων ακαδημαϊκών προσόντων τα οποία στην πραγματικότητα το εμπλεκόμενο άτομο ενδέχεται να μην κατέχει συνιστά σοβαρό ποινικό μα και πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο ο νόμος προβλέπει αυστηρές και παραδειγματικές ποινές. Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ παρακολουθεί με προβληματισμό την […]

Η υπόθεση Γιαννάκη και η εικόνα της Δημόσιας Υπηρεσίας Read More »

ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ: Πλοιάριο Συνοδείας Μεταναστών στις Χώρες προέλευσης τους

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ) της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), παρακολουθεί με υπομονή τα τεκτενόμενα σχετικά με το πλοιάριο επαναπροώθησης μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους και θέλοντας να θέσει τα γεγονότα στη σωστή τους θέση υπενθυμίζει. Στις 26/8/2021 η ΑΣΔΥΚ και ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ, απέστειλαν επιστολή τόσο προς την τότε

ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ: Πλοιάριο Συνοδείας Μεταναστών στις Χώρες προέλευσης τους Read More »