Ανακοίνωση Κλάδου Τμήματος Δασών – ΑΣΔΥΚ για θέματα αδειών υλοτομίας

Ο Κλάδος Τμήματος Δασών της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), υποστηρίζει ότι η Διαφάνεια και η Πολυφωνία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της Δημοκρατίας σε ένα κράτος της Ε.Ε όπως είναι η Κύπρος. Ως εκ τούτου θεωρούμε υγιές το αδιάλειπτο ενδιαφέρον Δημοσιογράφων και Μέσων μαζικής Ενημέρωσης να επιτελέσουν το έργο τους ως προς την ενημέρωση του Πολίτη για θέματα προστασίας του αστικού πρασίνου.

Ο Κλάδος Τμήματος Δασών της  Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), ωστόσο θεωρεί ορθό να θέσει  γεγονότα και εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην σωστή τους βάση. Συγκεκριμένα, μέσα μαζικής ενημέρωσης (Σάκης Στυλιανού, Ανταποκριτής «Πολίτη» στη Λεμεσό, και εκδότης της εφημερίδας «Λεμεσός», και άλλοι προβαίνουν σε ανακοινώσεις χωρίς να διασταυρώνουν ή να τεκμηριώνουν την πληροφόρηση τους με αποτέλεσμα να παραπληροφορούν τους πολίτες.

Ως Κλάδος δεν πρόκειται να  αποδεχθούμε την εκμετάλλευση των Δασικών Υπαλλήλων και το διασυρμό τους με χαμηλού επιπέδου δημοσιογραφία οι οποίες  υποβαθμίζουν το Κύρος και των επαγγελματισμό Δημοσίων Λειτουργών, αλλά ταυτόχρονα υποβαθμίζουν και το επίπεδο της δημοσιογραφίας στη χώρα μας.

Εκ του Κλαδικού Συμβουλίου

26 Απριλίου 2021