Ανανέωση Συμφωνίας Μίσθωσης Νομικών Υπηρεσιών για τα μέλη του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

Σε ανανέωση για ακόμη ένα έτος της Συμφωνίας Μίσθωσης Νομικών Υπηρεσιών, με τα δικηγορικά γραφεία των κ.κ. Γεώργιου Β. Μούσκου και Δημήτρη Απαισιώτη, προχώρησε η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), σε συνεργασία με τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), που υπάγεται στην Οργάνωση. Η Συμφωνία προβλέπει την αποκλειστική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών νομικού χαρακτήρα στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Η συνάντηση για την ανανέωση της Συμφωνίας Μίσθωσης Νομικών Υπηρεσιών,  πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Οκτωβρίου 2022, στα γραφεία της ΑΣΔΥΚ.

Ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Δρ Γεώργιος Χωραττάς, και ο Πρόεδρος του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, Λούκας Χρίστου, και οι  νομικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Β. Μούσκος και Δημήτρης Απαισιώτης, υπέγραψαν την ανανέωση της Συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Δρ Γεώργιος Χωραττάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άψογη, όπως είπε, συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους, «Είναι μια επωφελής συνεργασία για την Οργάνωση, που προσφέρει χρήσιμη υπηρεσία στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και προσβλέπουμε σε περαιτέρω  ενίσχυσή της» ανέφερε. Εκ μέρους των νομικών συμβούλων, ο κ. Μούσκος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την αγαστή συνεργασία με την ΑΣΔΥΚ και του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, και για την ανανέωση της Συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, Λούκας Χρίστου, κατέθεσε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της αποκλειστικής συνεργασίας, σημειώνοντας ότι «καλύπτει το αποδεδειγμένα μεγάλο κενό στο κεφάλαιο της στήριξης και της υπεράσπισης των αστυφυλάκων και των πυροσβεστών, οι οποίοι καθημερινά εκτίθενται κατά την άσκηση των πολλαπλών καθηκόντων τους».

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ και οι νομικοί σύμβουλοι κάλεσαν τα μη οργανωμένα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας όπως ενισχύσουν τις γραμμές και τη φωνή του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, υποδεικνύοντας ότι θα είναι προς το συμφέρον τους, για την αποτελεσματικότερη προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

3 Οκτωβρίου, 2022

Δείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις για Νομική Εκπροσώπηση