Αναθεώρηση επιδόματος οδοιπορικών

Θέμα επανεξέτασης της φόρμουλας υπολογισμού της αποζημίωσης για το επίδομα οδοιπορικών, έθεσε η ΑΣΔΥΚ στο Υπουργείο Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Δρ Γιώργος Χωραττάς, με επιστολή ημερ. 5.5.2022, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργο Παντελή, θέτει θέμα αναθεώρησης της φόρμουλας υπολογισμού της αποζημίωσης για το επίδομα οδοιπορικών, που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι, η συνεχιζόμενη δραστική εκτόξευση των διεθνών τιμών των καυσίμων και η αύξηση του κόστους συντήρησης ενός οχήματος στη χώρα μας, επιβαρύνουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τον καταναλωτή. «Με την οριζόντια μείωση των οδοιπορικών κατά 15%, η οποία ισχύει από το 2011, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημα του για υπηρεσιακούς σκοπούς επιχορηγεί ουσιαστικά το Κράτος κατά ένα μεγάλο ποσοστό και σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, κάθε χιλιόμετρο που διανύει αποζημιώνεται από την Κυβέρνηση λιγότερο του 70% περίπου των πραγματικών εξόδων του και το υπόλοιπο 30% το επωμίζεται ο ίδιος» αναφέρεται στην επιστολή.

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ υποβάλλει το αίτημα για κατάργηση της οριζόντιας μείωσης του 15% στα οδοιπορικά ωφελήματα και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να διαβουλευθεί με το συνδικαλιστικό κίνημα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΣΔΥΚ

5 Μαΐου 2022