Αναθεώρηση του Περί Αστυνομίας Νόμου 2006, που διέπει την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας

Ανησυχία και αναστάτωση επικρατεί ανάμεσα στις γραμμές των μελών της Αστυνομίας, καθώς δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, φέρουν τον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας – ΑΔΙΠΑ, να ζητά ενίσχυσή της με ένα “μικρό στρατό”, με τουλάχιστον 12 νέους ποινικούς ανακριτές.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος, που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), υπενθυμίζει ότι, η ΑΔΙΠΑ εξετάζει παράπονα ενάντια σε επαγγελματίες, μέλη της Αστυνομίας, τα οποία έχουν δώσει όρκο να σέβονται και να εφαρμόζουν τους Νόμους και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν απευθύνεται σε κοινά εγκληματικά στοιχεία.

Οι προκλητικές υπερεξουσίες με τις οποίες περιβάλλεται η  ΑΔΙΠΑ της παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής αυτεπάγγελτης έρευνας κατά μέλους της Αστυνομίας, χωρίς οποιαδήποτε γραπτή μαρτυρία, απλά και μόνο με ισχυρισμούς. Ο ΚΑΣ θεωρεί ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί διάκριση και άνιση μεταχείριση σε βάρος των μελών της Αστυνομίας, δεδομένου ότι, το πλαίσιο άσκησης ποινικής ή πειθαρχικής έρευνας εναντίον οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας διαφέρει καθώς επιβάλλει να  υπάρχει γραπτή μαρτυρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις 2509 υποθέσεις που διερεύνησε η ΑΔΙΠΑ από το 2006 – 2019 (περίοδο για την οποία υπάρχει δημοσιευμένη Έκθεση), μόλις για τις 1010 έχουν διοριστεί ανακριτές για άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής έρευνας.

Η ΑΔΙΠΑ, όπως αναφέρει, διερευνά ετησίως περίπου 400 παράπονα και ισχυρισμούς από πολίτες. Από τη σύστασή της, το 2006 μέχρι σήμερα, οι καταδίκες μελών της Αστυνομίας για πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις είναι μηδαμινές.

Είναι άξιο απορίας γιατί μέχρι σήμερα δεν δημοσιοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των υποθέσεων που διερεύνησε η Αρχή και πόσες εξ’αυτών κατέληξαν τελικά, σε καταδίκη μελών της Αστυνομίας, ώστε να καταδειχθεί η χρησιμότητα ή όχι της λειτουργίας της Αρχής.

Από τις ετήσιες Εκθέσεις της ΑΔΙΠΑ είναι προφανές ότι ανυπόστατα παράπονα ή ισχυρισμοί, προβάλλονται από πρόσωπα τα οποία κινούνται με εκδικητικά κίνητρα ενάντια σε μέλη της Αστυνομίας. Σκοπός τους να προκαλέσουν σε συνάδελφους/σες και στις οικογένειές τους, ψυχική και οικονομική ταλαιπωρία, εμπλέκοντας τους σε μακρές χρονοβόρες διαδικασίες, με απώτερο στόχο να πλήξουν το κύρος της Αστυνομίας και να προκαλέσουν κλίμα φόβου και πίεσης ώστε αυτοί να κάνουν εκπτώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ καλεί την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως προβούν σε τροποποίηση του νόμου που διέπει τη λειτουργία της ΑΔΙΠΑ κατά τρόπο ώστε:

  • να μην ασκείται οποιαδήποτε έρευνα, ποινική ή πειθαρχική, αν προηγουμένως δεν υποβληθεί γραπτή μαρτυρία από τον παραπονούμενο πολίτη.
  • αν και εφόσον διαπιστωθεί και αποδειχθεί μετά την εξέταση, ότι το παράπονο ήταν ανυπόστατο ή ψευδές, η Αρχή να κινεί διαδικασίες ώστε να ασκείται ποινική δίωξη εναντίον του πολίτη που το υπέβαλε.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΚΑΣ προειδοποιεί ότι, αν η ΑΔΙΠΑ συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο και δυσανάλογη αυστηρότητα και άσκηση ερευνών σε βάρος μελών της Αστυνομίας,  θα πλήξει ανεπανόρθωτα το εργασιακό τους περιβάλλον και κατ’επέκταση το κύρος της Αστυνομίας και του Κράτους.

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

12 Σεπτεμβρίου, 2022