Αναβάθμιση κλιμάκων των μελών της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ – ΑΣΔΥΚ), έτυχε ενημέρωσης από το Αρχηγείο Αστυνομίας για δύο σοβαρά ζητήματα, που έθεσε με επιστολές του προς το Αρχηγείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Το πρώτο αφορά στους Ειδικούς Αστυφύλακες και Ειδικούς Πυροσβέστες οι οποίοι αφού πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις, διορίστηκαν ως Αστυφύλακες και Πυροσβέστες. Συγκεκριμένα, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος διεκδικεί όπως τα χρόνια υπηρεσίας των συναδέλφων ως Ειδικών Αστυφυλάκων και Ειδικών Πυροσβεστών, εκτός από συντάξιμα χρόνια να προσμετρούνται και για σκοπούς μισθολογικής και επαγγελματικής ανέλιξης και η προϋπηρεσία τους να συνυπολογίζεται για σκοπούς πίστωσης της ετήσιας άδειας ανάπαυσης. Από το Αρχηγείο ενημερωθήκαμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν προνοεί τέτοιες ρυθμίσεις, υποδεικνύοντας ότι η Αστυνομία εφαρμόζει τη νομοθεσία που ισχύει στο Δημόσιο, δηλαδή όποιος/α, πετύχει σε εξετάσεις και εξασφαλίσει θέση θα μεταφέρει την υφιστάμενη μισθοδοσία του και για αποτροπή ανισορροπιών σε θέματα ανέλιξης με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, τα χρόνια υπηρεσίας προσμετρούνται μόνο ως συντάξιμα. Ανάλογη ρύθμιση τηρείται στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες συνάδελφοι, μετά από επιτυχία σε εξετάσεις, διορίστηκαν από ειδική σε κανονική θέση αστυφύλακα/πυροσβέστη. Ο ΚΑΣ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες προς όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου νομοθετικά να ρυθμιστεί το ζήτημα προς όφελος των επηρεαζόμενων συναδέλφων.

 

Το δεύτερο θέμα αφορά στο καθεστώς εργασίας συνολικά 42 Ειδικών Αστυνομικών οι οποίοι, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης εξασφάλισαν διορισμό ως αστυφύλακες και πυροσβέστες, υπολογίζοντας την τοποθέτησή τους σε υψηλότερη κλίμακα από αυτή που κατείχαν ως Ειδική. Ωστόσο, με την εφαρμογή των νέων κανονισμών στην Αστυνομία και Πυροσβεστική (ημερ. 16.12.2022), που προβλέπουν την αναδρομική μισθολογική αναβάθμιση των συναδέλφων  και την επιτάχυνση της ανέλιξης, τώρα θα τοποθετηθούν στην κλίμακα Α7+2 και θα απαιτηθούν, τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσίας, για να ανελιχθούν στην υψηλότερη. Στην ουσία η προϋπηρεσία τους ως ειδικοί είναι ως να μην προϋπήρξε.

Είναι με ικανοποίηση που ενημερωθήκαμε ότι, με το αίτημα του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, για άρση της αδικίας σε βάρος των επηρεαζόμενων συναδέλφων, συμφώνησε το Αρχηγείο και, από τον περασμένο Ιούλιο, προχώρησε σε ενέργειες για τακτοποίησή του. Συγκεκριμένα, το Λογιστήριο του Αρχηγείου Αστυνομίας, αφού εξέτασε κάθε περίπτωση συναδέλφου, προώθησε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης οικονομική μελέτη σχετικά με το ύψος της μακροπρόθεσμης μισθολογικής απώλειας καθενός.

Καθώς όμως απουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο, φαίνεται να είναι δύσκολη η επίλυση του προβλήματος. Η θέσπιση νομοθεσίας για διόρθωσή του ενδέχεται να προκαλέσει νέες ανισότητες μεταξύ των συναδέλφων. Ως εκ τούτου, υπό τις περιστάσεις, η μόνη επιλογή που θα μπορούσε να ρυθμίσει ικανοποιητικά το ζήτημα είναι η πρόταση της Βουλής, όπως διαμορφώθηκε, μετά από πιέσεις του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, στην Επιτροπή Νομικών (ημερ. 15/03/2023), με την οποία καλείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως το καθ’ ύλη αρμόδιο, τάχιστα να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών και κατ’ εξαίρεση να αποκαταστήσει τους επηρεαζόμενους, παραχωρώντας τους τις κλίμακες στις οποίες θα έπρεπε να τοποθετηθούν.

Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ θεωρεί υποχρέωσή του να ενημερώσει τους συναδέλφους/συναδέλφισες για τις εξελίξεις και τους διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τακτοποίηση του ζητήματος προς όφελός τους.

Με εκτίμηση

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

12 Δεκεμβρίου 2023