Ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου για τον εργασιακό εκφοβισμό στο Δημόσιο

Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στην εργασία αποτελεί ένα υπαρκτό ζήτημα, τόσο στο Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ασφαλή στοιχεία ως προς την έκταση του εργασιακού εκφοβισμού (bullying) δεν υπάρχουν καθώς, κατά κανόνα, τα θύματα επιλέγουν τη σιωπή, αντί την καταγγελία, υπό τον φόβο της εκδικητικής αντίδρασης του/της προϊστάμενου/νης και της ντροπής έναντι του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Το νέο περιστατικό εργασιακού εκφοβισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα εκδηλώθηκε με μειωτική και προσβλητική συμπεριφορά, ακόμη και άσκηση χειροδικίας, από Διευθύντρια Τμήματος, σε βάρος υφιστάμενού της και συνεχίστηκε με την εκδικητική μετάθεση του  παραπονούμενου σε άλλη επαρχία.

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), καταδικάζει τα όποια περιστατικά εκφοβισμού στο χώρο εργασίας και συμπεριφορές που μειώνουν την αξιοπρέπεια του ατόμου. Θέση της ΑΣΔΥΚ είναι ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να πηγαίνει στην εργασία του χωρίς το άγχος ότι θα υποστεί φραστική ή και άλλης μορφής κακοποίηση. Είμαστε γνώστες πού έλαβε χώρα η παντελώς απρεπής και καθόλα καταδικαστέα αυτή συμπεριφορά και καλούμε τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή όπως προχωρήσει και θέσει άμεσα σε διαθεσιμότητα την συγκεκριμένη Διευθύντρια, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Η ΑΣΔΥΚ κατά καιρούς είναι δέκτης παραπόνων από δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι υφίστανται απρεπή και εξευτελιστική μεταχείριση από τον/την προϊστάμενο/νη. Υπάρχουν περιπτώσεις που θύματα επιδίωξαν την μετακίνησή τους σε άλλο Τμήμα/Υπηρεσία, προκειμένου να γλυτώσουν από την κακή συμπεριφορά του/της προϊστάμενου/νης.

Το πρόσφατο περιστατικό εργασιακού εκφοβισμού και άσκησης βίας στο Δημόσιο επαναφέρει στο προσκήνιο την παντελή απουσία νομοθετικού πλαισίου και πρωτοκόλλων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου που είναι διάσπαρτο.

Το Δημόσιο ως ο μεγαλύτερος οργανισμός απασχόλησης και το κράτος ως ο μεγαλύτερος εργοδότης, έχει υποχρέωση να διασφαλίζει καθαρούς και όσο το δυνατό φιλικούς χώρους εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Έχει υποχρέωση να είναι πρότυπο εργοδότη.

Το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, έχουν υποχρέωση το ταχύτερο να καταρτίσουν θεσμικό πλαίσιο και πρωτόκολλα πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών εργασιακού εκφοβισμού. Συνεπώς, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού καλείται να μεριμνήσει για την εισαγωγή των απαραίτητων διαδικασιών και μηχανισμών μέσω των οποίων ο/η παραπονούμενος/η να δύναται να προβεί σε καταγγελία για εργασιακό εκφοβισμό, το παράπονο να τύχει αμερόληπτης εξέτασης και ο/η δράστης, αν και εφόσον καταδειχθούν βάσιμες οι καταγγελίες, να υποστεί τις προβλεπόμενες συνέπειες.

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει κυρώσει Σύμβαση αναφορικά με τον εργασιακό εκφοβισμό και αναμένουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα την υιοθετήσει σύντομα.

Η ΑΣΔΥΚ θέλοντας να συμβάλει παραγωγικά στην ευαισθητοποίηση και στη ρήξη της σιωπής των θυμάτων εργασιακού εκφοβισμού, διοργάνωσε πριν από μερικούς μήνες, (13.6.2023),  με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα «Εργασιακός Εκφοβισμός και Σεξουαλική Παρενόχληση στην Εργασία», στην οποία επιστήμονες κατέθεσαν τις απόψεις τους επί του ζητήματος, τονίζοντας την ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει και θα προστατεύει τα θύματα.

Καταληκτικά, η ΑΣΔΥΚ καλεί και τα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως εγκύψουν επί του σοβαρού προβλήματος του  εργασιακού εκφοβισμού στο Δημόσιο και εμπράκτως στείλουν το μήνυμα ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι ανεκτά.

Εκ του ΔΣ ΑΣΔΥΚ

20 Νοεμβρίου 2023