ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σε ανοδική πορεία κινείται η εργοδότηση έκτακτου προσωπικού στο δημόσιο, σε αντίθεση με αυτή του μόνιμου, που παρουσιάζει περιορισμένη υποχώρηση. Το σύνολο των εργοδοτουμένων στο δημόσιο ανήλθε στις 44.056 (Οκτώβρης 2020), εκ των οποίων οι 17.090 ήταν έκτακτο και οι 26.966 μόνιμο προσωπικό. Ένα χρόνο πίσω, την αντίστοιχη περίοδο, το σύνολο των υπαλλήλων ανερχόταν στις 43.883, εκ των οποίων οι 15.971 ήταν έκτακτοι, ενώ οι μόνιμοι αριθμούσαν 27.912.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, (Οκτώβρης 2020), η αύξηση της απασχόλησης των εκτάκτων καταγράφεται και στις τρεις κατηγορίες προσωπικού, με τους εργοδοτούμενους στην εκπαίδευση να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση, 14,4%, 4.738 εκπαιδευτικοί, ενώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο αριθμούσαν 4.143.

Περιορισμένη αύξηση του έκτακτου προσωπικού παρατηρείται και στις Δυνάμεις Ασφαλείας. Οι έκτακτοι ανήλθαν στις 5.850 εργαζόμενους (Οκτ. 2020), σε σύγκριση με 5.759 (Οκτ. 2019).

Επίσης, περιορισμένη αύξηση καταγράφηκε στη Δημόσια Υπηρεσία, με το έκτακτο προσωπικό να ανέρχεται στις 6.502 άτομα σε σύγκριση με 6.069 (Οκτ. 2019).

Η ΑΣΔΥΚ υπενθυμίζει ότι, μόλις πριν μερικές εβδομάδες, ο Υπουργός Οικονομικών, με επιστολή προς τη Βουλή, ανακοίνωνε την απόφαση της Κυβέρνησης για τερματισμό της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, δηλώνοντας ότι, η στελέχωση της κρατικής μηχανής θα γίνεται με την πλήρωση των κενών μονίμων θέσεων.

Αναμφίβολα, η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού αποτελεί κάκιστη πρακτική και πηγή πληθώρας προβλημάτων, που οδηγεί στη δημιουργία υπαλλήλων δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων (εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, με μίσθωση, με σύμβαση κ.λπ.).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επείγει η ρύθμιση του χρόνιου αυτού ζητήματος. Ρύθμιση που θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της μεγάλης ομάδας εργαζομένων, οι οποίοι είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου εργασίας ή με άλλο καθεστώς απασχόλησης. Η περαιτέρω διαιώνιση αυτού του προβλήματος διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων και διογκώνει την παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων του μη μόνιμου προσωπικού. Διαχρονικές είναι οι ευθύνες της Πολιτείας έναντι του μη μόνιμου προσωπικού. Το κράτος ελέγχεται γιατί επέλεγε συνειδητά την εργοδότηση έκτακτου προσωπικού με οικονομίστικους όρους, αφού το εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο από αυτό του μόνιμου προσωπικού. Επιπρόσθετα, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι, η πρόσληψη εκτάκτων έτυχε εργαλειοποίησης από την Πολιτεία, καθώς, συχνά συνέβαλε στη συντήρηση των πελατειακών σχέσεων με τον πολίτη και συνάμα, υπέσκαπτε τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και του συνόλου των εργοδοτουμένων.

Η ΑΣΔΥΚ επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στην παράταση της απασχόλησης έκτακτου προσωπικού έναντι μονίμων αναγκών και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να λάβει ουσιαστικά μέτρα, καταδεικνύοντας ότι εννοεί τον τερματισμό της απασχόλησης έκτακτου προσωπικού.

Καλείται να δηλώσει σεβασμό προς τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους.

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

16 Νοεμβρίου 2020