Απαιτείται πολιτική βούληση για ανέλιξη των χαμηλόμισθων

Το σοβαρό ζήτημα της μισθολογικής καθήλωσης μεγάλου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων στις κλίμακες Α2 έως Α7 ανακίνησε η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), πριν από δύο χρόνια. Ειδικότερα, η Οργάνωσή μας με δύο επιστολές (ημερ. 25.11.2021 και 2.5.2022) προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, είχε θέσει το αίτημα της αποκατάστασης της αδικίας σε βάρος των υπαλλήλων των κλιμάκων Α2-Α7, καθώς διαπίστωνε ότι, το πάγωμα των προσαυξήσεων κατά την πενταετία 2012-2016 είχε επενεργήσει αρνητικά στο ύψος των απολαβών και στην ανέλιξη των υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της μισθολογικής πυραμίδας.

Η ΑΣΔΥΚ στις δύο επιστολές είχε καταθέσει συγκεκριμένη φόρμουλα επανόρθωσης της μισθολογικής στασιμότητας αυτής της ομάδας εργαζομένων. Ειδικότερα, η Οργάνωση σημείωνε ότι «συνεπεία της μείωσης των μισθών και του παγώματος των προσαυξήσεων, οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι έχουν απολέσει σημαντικό μέρος των απολαβών τους την τελευταία 10ετία, χωρίς οποιαδήποτε προοπτική αναπλήρωσης. Για παράδειγμα, μεγάλη μερίδα υπαλλήλων των κλιμάκων Α2-Α7 για να ανελιχθούν από την Α2 στην Α5 θα απαιτηθούν 18 ολόκληρα χρόνια και 26 χρόνια για να φτάσουν στην Α7».

Η ΑΣΔΥΚ πρότεινε όπως «οι εργαζόμενοι ανελίσσονται από την κλίμακα Α2 στην Α5 όταν φτάσουν στην κατώτερη βαθμίδα της Α5 (δηλαδή σε 14 χρόνια, περιλαμβανομένης της 5χρονης παγοποίησης) και από την κλίμακα Α5 στην Α7 όταν φτάσουν στην κατώτερη βαθμίδα της Α7 (δηλαδή σε 22 χρόνια, περιλαμβανομένης της 5χρονης παγοποίησης). Δυστυχώς, η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν αρνητική.

Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία οι απανωτές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, των βασικών καταναλωτικών αγαθών και της στέγασης τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, γίνεται αντιληπτό ότι οι χαμηλά αμειβόμενοι, είτε στο Δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι οι πρώτοι οι οποίοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ως εκ τούτου, η ΑΣΔΥΚ δηλώνει αλληλέγγυα στον αγώνα της ομάδας δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι επηρεάζονται, καθώς εκτιμά ότι το αίτημα για μισθολογική ανέλιξη και αναβάθμιση είναι δίκαιο και τεκμηριωμένο. Γι’ αυτό η ΑΣΔΥΚ καλεί την Κυβέρνηση να αναζητήσει θεραπεία για ταχεία ικανοποίηση αυτού του αιτήματος και καλεί τον Υπουργό Οικονομικών  να εξετάσει με ευνοϊκό πνεύμα το αίτημα για αποκατάσταση της μισθολογικής στασιμότητας των επηρεαζόμενων υπαλλήλων και όπως συμπεριληφθεί κονδύλι στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2024 για ικανοποίηση του αιτήματος.

Οι εργαζόμενοι των κλιμάκων Α2-Α7 παραμένουν εδώ και χρόνια εγκλωβισμένοι χωρίς προοπτική ανέλιξης, χωρίς κίνητρο βελτίωσης της θέσης τους. Η επίκληση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της αποτροπής ενδεχόμενου εκτροχιασμού της οικονομίας προφανώς δεν πείθει. Αναντίλεκτα η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας είναι σημαντικό ζήτημα. Όμως, εξίσου σημαντικό και ουσιαστικό είναι ο χαμηλά αμειβόμενος εργαζόμενος να απολαμβάνει αξιοπρεπών όρων εργασίας και να απολαμβάνει μερίδιο από τον παραγόμενο πλούτο που ο ίδιος συμμετέχει στη δημιουργία του.

Είναι θέμα προτεραιοτήτων κατά πόσον η Κυβέρνηση θα επιλέξει ή όχι να στηρίξει τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους. Είναι θέμα προτεραιοτήτων ποιες ανάγκες ιεραρχούνται ψηλά στο Πρόγραμμα της διακυβέρνησης.

21.9.2023