Αποκατάσταση των γενικών επιδομάτων αιτείται η ΑΣΔΥΚ

Το δίκαιο αίτημα για αποκατάσταση των γενικών επιδομάτων στον κρατικό τομέα υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ).

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΣΔΥΚ με επιστολή (ημερ. 2 Σεπτεμβρίου 2022), προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργο Παντελή, υποβάλλει το αίτημα για την πλήρη αποκατάσταση των γενικών επιδομάτων, που παραχωρούνται στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική, και επαναφορά τους στο προηγούμενο ύψος ως είχαν το 2013, πριν να τύχουν μείωσης κατά 15%.

Στην επιστολή της, η ΑΣΔΥΚ σημειώνει ότι «καθώς την 1η Ιανουαρίου 2023, θα δρομολογηθεί ο πλήρης τερματισμός των αποκοπών επί των μισθών των εργαζομένων και των συνταξιούχων του Δημοσίου, περιλαμβανομένης της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, θα είναι προς την ορθή κατεύθυνση, αν παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρήσει και με την πλήρη αποκατάσταση των γενικών επιδομάτων που συνεχίζουν να τυγχάνουν μείωσης».

Επίσης, η ΑΣΔΥΚ επαναφέρει το δίκαιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για αναθεώρηση της φόρμουλας υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης από 1:1,2 και 1:1,5 σε 1:1,5 και 1:2, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω φόρμουλα εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι και τα δύο αιτήματα είναι απόλυτα δικαιολογημένα και καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να τα εξετάσει με θετικό πνεύμα.

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΣΔΥΚ

5 Σεπτεμβρίου, 2022