Απόρριψη αιτημάτων με συνοπτικές διαδικασίες από το Υπουργείο Οικονομικών

Με μια τηλεγραφική επιστολή, μερικών γραμμών, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου, 2022, το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε ένα δίκαιο και καθόλα τεκμηριωμένο αίτημα της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), το οποίο είχε υποβληθεί με επιστολή ημερομηνίας, 25 Νοεμβρίου, 2021. H διεκδίκηση της Οργάνωσης στοχεύει στη μισθολογική επανόρθωση για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι μισθοί των οποίων επηρεάστηκαν δυσμενώς, συνεπεία των μισθολογικών αποκοπών και της παγοποίησης προσαυξήσεων και προαγωγών (2012-2016). Στην επιστολή του, το Υπουργείο Οικονομικών επαναλαμβάνει το γνωστό και ανεπαρκές πια, επιχείρημα ότι δηλαδή, οι αντοχές της κυπριακής οικονομίας δεν επιτρέπουν την ικανοποίησή του.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΣΔΥΚ με την πρόσφατη επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργο Παντελή, έθετε το διττό αίτημα, για μισθολογική επανόρθωση για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και επικέντρωνε την προσοχή της στους χαμηλόμισθους υπαλλήλους, στις μισθολογικές κλίμακες Α1-Α7. «Μεγάλη ομάδα των υπαλλήλων στις κλίμακες Α2-Α5-Α7 αναμένεται να παραμείνουν καθηλωμένοι στην κλίμακα Α2 και για να ανελιχθούν στην Α5, ως έχουν σήμερα τα δεδομένα θα απαιτηθούν συνολικά 18 χρόνια (13 οι βαθμίδες της Α2 + 5 χρόνια παγοποίηση) και συνολικά 26 χρόνια για να ανελιχθούν στην κλίμακα Α7». Η Οργάνωσή μας, ως ελάχιστο μέτρο στήριξης προς τους χαμηλόμισθους, πρότεινε στο Υπουργείο Οικονομικών όπως «οι υπάλληλοι ανελίσσονται από την κλίμακα Α2 στην Α5 όταν φτάσουν στην κατώτερη βαθμίδα της Α5 (σε 14 χρόνια, περιλαμβανομένης της 5ετούς παγοποίησης) και από την Α5 στην Α7 όταν ανελιχθούν στην κατώτερη βαθμίδα της Α7 δηλαδή σε 22 χρόνια, περιλαμβανομένης της 5ετούς παγοποίησης».

Χωρίς να προηγηθεί κοινωνικός διάλογος, με συνοπτικές και απόλυτες διαδικασίες το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε το αίτημα! «Τα αιτήματά σας έτυχαν της δέουσας προσοχής και αξιολόγησης και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών συνθηκών καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομικά αυτά δεν δύνανται να ικανοποιηθούν», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών στην απαντητική του επιστολή.

Δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν: Είτε τα δημόσια οικονομικά είναι τόσο εύθραυστα και ασταθές το μέλλον της εγχώριας οικονομίας, είτε υποτιμούν τη νοημοσύνη μας και όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Αποτελεί τέτοιο δυσβάστακτο βάρος η ικανοποίηση του αιτήματος, τουλάχιστον, στο σκέλος που αφορά στους χαμηλόμισθους υπαλλήλους;

Οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι όπως και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων είδαν το μισθό τους να κουρεύεται για να διασωθούν οι Τράπεζες, οι οποίες είχαν την αποκλειστική ευθύνη της οικονομικής κρίσης. Δέκα χρόνια μετά δεν μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι διασώθηκαν. Μπορούμε όμως, με βεβαιότητα να πούμε ότι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως των κλιμάκων Α2-Α5-Α7, βίωσαν τη συρρίκνωση των απολαβών τους και βιώνουν την καθήλωση στην ίδια κλίμακα εδώ και χρόνια. Σε μια περίοδο που οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών αυξάνονται ολοένα, είναι ένας επιπλέον λόγος που συνηγορεί στην εξέταση του αιτήματός της ΑΣΔΥΚ, με έμφαση την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των χαμηλόμισθων υπαλλήλων. Η τοποθέτηση του Γ.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών ότι δηλαδή, δεν βγαίνουν οι αριθμοί των δημοσιοοικονομικών αποτελεί ψευδοδίλλημα.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το Υπουργείο Οικονομικών πρόθυμα άνοιξε τον κρατικό κορβανά προς ικανοποίηση άλλης φύσης αιτημάτων. Πιο πρόσφατη περίπτωση, η απόφαση για 24ωρη χρήση των οχημάτων που έχουν στη διάθεσή τους οι Γενικοί Διευθυντές, απόφαση που τελικά ματαιώθηκε μετά την καθολική κατακραυγή.

Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, οι δημόσιοι υπάλληλοι επέδειξαν αυτοσυγκράτηση στις διεκδικήσεις τους για χρόνια. Το Υπουργείο Οικονομικών καλείται, για άλλη μια φορά, να επιδείξει βούληση για κοινωνική διαβούλευση για το αίτημα της ΑΣΔΥΚ. Αίτημα που δεν προβάλλεται μόνο από τα μέλη μας, αλλά από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και δη αυτών οι οποίοι βρίσκονται στα χαμηλά της μισθολογικής πυραμίδας.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλείται να αφουγκραστεί τα μηνύματα των εργαζομένων, αντί ευκόλως να απορρίπτει δίκαιες διεκδικήσεις.

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

11 Μαρτίου 2022