ΑΣΔΥΚ: Ανάγκη για εξειδικευμένες δομές κοινωνικής πρόνοιας

Την ανάγκη ουσιαστικότερης υποστήριξης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας από το κράτος, που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία επαρκών και εξειδικευμένων δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, για όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και γνώμονα την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πολλαπλών και πολυσύνθετων προβλημάτων της κοινωνίας, προκρίνει η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ.

Τη θέση αυτή κατέθεσε ο αντιπρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Χριστόδουλος Αποστολίδης, ενώπιον της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, που συνεδρίασε σήμερα, με αφορμή την πρόσφατη οικογενειακή τραγωδία στους Εργάτες. Ο κ. Αποστολίδης στην τοποθέτησή του εστίασε στο μεγάλο φόρτο εργασίας-υποθέσεων που είναι επιφορτισμένοι οι λειτουργοί, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, λέγοντας ότι κάθε ένας είναι χρεωμένος με πέραν των 75 φακέλων-υποθέσεων, που αφορούν σε μια ευρεία θεματική ζητημάτων και ζήτησε την καλύτερη στελέχωση των Υπηρεσιών.

Ο κ. Αποστολίδης εστίασε επίσης, στην ανάγκη δημιουργίας εξιδεικευμένων υποστηρικτικών δομών, προς άτομα με εξάρτηση από ουσίες, με ψυχικές διαταραχές, με μεταναστευτική βιογραφία, και παιδιά, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ποιοτικών υπηρεσιών και στενής παρακολούθησης των οικογενειών που κρίνονται ως περισσότερο ευάλωτες ή και ευπαθείς. Συνάμα, ο αντιπρόεδρος της ΑΣΔΥΚ υπέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης νέων πολιτικών και σχεδιασμών στην κατεύθυνση της πρόληψης.

Αναφορικά με το κόστος της εφαρμογής και της λειτουργίας των εξειδικευμένων δομών, ο αντιπρόεδρος της Οργάνωσης, κάλεσε το κράτος να αντλήσει πόρους από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η κοινωνική πρόνοια και η κοινωνική συνοχή, ανέφερε, είναι βασικός πυλώνας προτεραιότητας της ΕΕ.

Ο κ. Αποστολίδης υπέδειξε ότι η πανδημική κρίση κατέδειξε ότι, η φιλοσοφία του λιγότερου κράτους δεν είναι η απάντηση στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων. Οι λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων και αυτών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ήταν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των προβλημάτων. Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, κατέληξε, υπάρχει χώρος και για τον ιδιωτικό τομέα, που υπό προϋποθέσεις και στη βάση ενός σχεδιασμού θα μπορεί να είναι παραγωγική συνεργασία με το δημόσιο, έχοντας ρόλο συμπληρωματικό.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

23 Φεβρουαρίου 2021