ΑΣΔΥΚ: Δικαίωση για τους χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), χαιρετίζει την επιτευχθείσα συμφωνία, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του συνδικαλιστικού κινήματος, που αίρει την μισθολογική στασιμότητα για χιλιάδες χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την εφαρμογή επιταχυνόμενης ανέλιξης των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων των συνδυασμένων κλιμάκων Α2-A5-A7 (ii), Συγκεκριμένα, προνοείται η εφαρμογή επιταχυνόμενης ανέλιξης εντός των συνδυασμένων κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii), που σημαίνει ότι, όταν κάποιος υπάλληλος φτάσει στο σημείο της κλίμακας Α2, που αντιστοιχεί στο αρχικό της κλίμακας Α5 θα τοποθετείται στην κλίμακα Α5 και όταν φτάσει στο σημείο της κλίμακας Α5, που αντιστοιχεί στο αρχικό της κλίμακας Α7 θα τοποθετείται στην κλίμακα Α7.

Επιπρόσθετα, για τους υπηρετούντες υπαλλήλους προβλέπεται η μισθολογική ανέλιξή τους στην κλίμακα Α7, μετά από συνολική συσσωρευμένη υπηρεσία 18 ετών, που συμπεριλαμβάνει και τυχόν υπηρεσία στην κλίμακα Α1.

Η συμφωνία καλύπτει όλους τους υπηρετούντες, μόνιμους και αορίστου χρόνου, καθώς επίσης, τους νεοεισερχόμενους και τίθεται σε εφαρμογή από την 1.1.2024.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιτευχθείσα συμφωνία κινείται απόλυτα στο πλαίσιο της εισήγησης που είχε υποβάλει η ΑΣΔΥΚ στο Υπουργείο Οικονομικών (Νοέμβριος 2021), πλην όμως, αυτή απορρίφθηκε, χωρίς διαβούλευση με την Οργάνωσή μας.

Η ΑΣΔΥΚ επανακαταθέτει την απαρέσκειά της για τον αποκλεισμό που τυγχάνει από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη θεσμοθετημένη διαβούλευση και κακίζει τη στάση του Υπουργείου που συνεχίζει να κωφεύει στο αίτημά μας, για εκπροσώπηση στον κοινωνικό διάλογο.

Καταληκτικά, η ΑΣΔΥΚ χαιρετίζει τον αγώνα της Ομάδας Πρωτοβουλίας Χαμηλόμισθων Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία άσκησε πίεση διεκδικώντας ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των χαμηλόμισθων και θυμίζει ότι από την πρώτη στιγμή, στήριξε και συμπαραστάθηκε στο δίκαιο αγώνα τους.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

1 Νοεμβρίου 2023