ΑΣΔΥΚ: Επιζήμιες για ολόκληρη την κοινωνία οι όποιες διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας

Η 8η του Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής. Μνήμης και τιμής στις υφάντριες και στον αγώνα τους το 1857, όταν υπό συνθήκες εκμετάλλευσης και καταπίεσης βγήκαν στους δρόμους και διεκδίκησαν βελτίωση των όρων εργασίας τους.

Η 8η του Μάρτη αποτελεί επίσης, ημέρα μνήμης και τιμής προς όλες τις γυναίκες, που από τότε ως και τις ημέρες μας, αγωνίζονται για την ισότητα, για την προάσπιση των κατακτήσεων τους σε όλα τα επίπεδα. Που αγωνίζονται να μην περάσει η αμφισβήτηση για όλα όσα τις αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή τους, που διεκδικούν τα αυτονόητα, την ανεξαρτησία, την αυτονομία και την αυτοδιάθεσή τους.

Στις 8 Μαρτίου τιμούμε τα επιτεύγματα που κατόρθωσαν πολλές γυναίκες στη χώρα μας και ανά το παγκόσμιο, στους τομείς που δραστηριοποιούνται. Επιτεύγματα που προφανώς επιτεύχθηκαν υπό δύσκολες ως και αντίξοες συνθήκες. Γυναίκες οι οποίες απέδειξαν ότι μπορούν, εξίσου καλά όπως και οι συνάδελφοι τους άνδρες, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.

Παρά τα βήματα προόδου όσον αφορά στη θέση της γυναίκας παγκοσμίως, εντούτοις τεράστια εξακολουθούν να παραμένουν τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίζει: ανισότητα, εργασιακή, οικονομική, κοινωνική, μη εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων απασχόλησης, έμφυλες διακρίσεις, εργασιακό εκφοβισμό, μη πρόσβαση στη μόρφωση, υποεκπροσώπηση στη συμμετοχή στη δημόσια ζωή, αυξανόμενη ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία, μη επαρκείς δομές φροντίδας παιδιών και ευάλωτων ατόμων, μη επαρκείς δομές υγείας και τόσα άλλα.

Στον καιρό της παρατεταμένης οικονομικής, υγειονομικής και επισιτιστικής κρίσης και των διαδοχικών πολεμικών συγκρούσεων, η θέση και τα δικαιώματα της γυναίκας παγκοσμίως έχουν σημειώσει περαιτέρω υποβάθμιση.

Η 8η του Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θα πρέπει να αποτελεί ημέρα πρόσκλησης για δράση, για ουσιαστική βελτίωση και διασφάλιση των δικαιωμάτων του μισού και πλέον πληθυσμού στον πλανήτη.

Πεποίθηση της ΑΣΔΥΚ είναι πως οι διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας και η περιθωριοποίηση είναι επιζήμιες, όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για τους άνδρες και το σύνολο της παγκόσμιας και της κυπριακής κοινωνίας.

Η ΑΣΔΥΚ δηλώνει ότι αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών που θα δημιουργούν ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο προς όφελος της γυναίκας, που στην τελική θα μεταφράζεται σε όφελος προς την κοινωνία.

Το επίπεδο πολιτισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης μιας χώρας και μιας κοινωνίας είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τη θέση που κατέχει η γυναίκα, του σεβασμού και της αναγνώρισης που απολαμβάνει καθημερινά, μέσα από θεσμικές και άλλες πολιτικές, ως ανταμοιβή στον πολυσύνθετο ρόλο που διαδραματίζει, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

8 Μαρτίου 2024