ΑΣΔΥΚ: Η ανέλιξη δικαίωμα για το σύνολο των χαμηλόμισθων

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), χαιρετίζει την κατάληξη και την υπογραφή της Συμφωνίας για τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μεταξύ των συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και του Υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για μια Συμφωνία που βελτιώνει τη θέση περίπου 8.000 χαμηλόμισθων υπαλλήλων, μέσω της επιταχυνόμενης μισθολογικής ανέλιξης, οι οποίοι επωμίστηκαν δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους βάρος, συνεπεία των μνημονιακών περικοπών.

Μολονότι η ΑΣΔΥΚ αποκλείστηκε από την κοινωνική διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών, εντούτοις, εκτιμά ότι η επίτευξη της Συμφωνίας αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, ως αποτέλεσμα της μακράς διαβούλευσης του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος σε δύσκολες συγκυρίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πρώτη η ΑΣΔΥΚ έθεσε το θέμα των χαμηλόμισθων συναδέλφων στο Υπουργείο Οικονομικών (Νοέμβριος 2021) και μάλιστα, τότε είχαμε προτείνει και την ρύθμιση που έχει καταλήξει η Συμφωνία, δηλαδή την επιταχυνόμενη ανέλιξη.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οφείλουμε να καταθέσουμε και τη δυσαρέσκειά μας, αφού εξαιτίας της αρνητικής στάσης του Υπουργείου Οικονομικών δε συμπεριλαμβάνονται περίπου 1300 χαμηλόμισθοι συνάδελφοι, οι οποίοι για χρόνια ήταν τοποθετημένοι στις συνδυασμένες κλίμακες Α1-Α2-Α5. Επιπλέον, καταθέτουμε την απαρέσκειά μας για την ουρά που περιλήφθηκε στη δεύτερη πρόνοια της Συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία, μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος της τοποθέτησης στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας Α7 όσοι συνάδελφοι έχουν συνεχόμενη υπηρεσία 18 ετών μόνο στην ίδια θέση και όχι τάξη θέσης. Γίνεται αντιληπτό ότι, αυτή η πρόνοια αδίκως αφήνει εκτός αριθμό συναδέλφων, οι οποίοι ανέμεναν ότι, τουλάχιστον τώρα, θα τύγχαναν ανέλιξης.

Αναμένουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα τηρήσει τη δέσμευσή του και εντός του 2024 θα δρομολογήσει και θα ολοκληρώσει το ταχύτερο τον διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, αναζητώντας εκείνη την φόρμουλα που θα διασφαλίζει την ανέλιξη και των υπολοίπων χαμηλόμισθων υπαλλήλων, αίροντας την σε βάρος τους μισθολογική καθήλωση. Η προοπτική της μισθολογικής ανέλιξης δεν πρέπει να αποτελεί  προνόμιο για ορισμένους/ες μόνο υπαλλήλους και το κράτος, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης, οφείλει να σέβεται και να μεταχειρίζεται το σύνολο των εργοδοτούμενών του κατά τρόπο ίσο και ανάλογο με τα καθήκοντα που επιτελούν.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

13 Δεκεμβρίου 2023