ΑΣΔΥΚ: Πρόκληση η ευέλικτη απασχόληση για το Δημόσιο

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης στο Δημόσιο ήταν το αντικείμενο συνάντησης, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και τον συμβουλευτικό οίκο PriceWaterhouseCoopers, στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεταρρύθμισης με τίτλο «Ρύθμιση ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο Δημόσιο τομέα», που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διεξαγωγή μελέτης από  τον συμβουλευτικό οίκο, για την εισαγωγή και ρύθμιση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο Δημόσιο. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή προτάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς, που δυνητικά μπορούν να εφαρμοστούν από το Δημόσιο.

Η ΑΣΔΥΚ ως συνδικαλιστικός φορέας κλήθηκε σε διαβούλευση που διοργάνωσε το ΤΔΔΠ και ο οίκος PricewaterhouseCoopers. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 20.12.2022, τριμελής αντιπροσωπεία της Οργάνωσης, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Πρόεδρός της Δρ Γεώργιος Χωραττάς και συμμετείχαν και οι Χριστόδουλος Αποστολίδης και Κώστας Ιωάννου, Γραμματέας και Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, έτυχαν παρουσίασης για τις πρακτικές ευέλικτης εργασίας που εφαρμόζονται ήδη σε πέντε χώρες: Ιρλανδία, Μάλτα, Εσθονία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αντιπροσωπεία της ΑΣΔΥΚ ενημέρωσε ότι, η Οργάνωση προσεγγίζει με θετικό πρόσημο την εισαγωγή της ευέλικτης εργασίας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο κρατικό τομέα, νοουμένου ότι θα τηρούνται επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες προς όφελος του εργαζόμενου. Βασικές κατευθυντήριες γραμμές, εξήγησε η αντιπροσωπεία της ΑΣΔΥΚ όπως η επιλογή της ευέλικτης εργασίας να είναι σε εθελοντική βάση, οι όποιες ρυθμίσεις να διασφαλίζουν την αποσύνδεση του χρόνου εργασίας από τον προσωπικό χρόνο του εργαζόμενου και γενικά να κατοχυρώνονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων και να αποκλείεται ο κίνδυνος απορρύθμισης και υπόσκαψης των εργασιακών θεσμίων. Η αντιπροσωπεία της ΑΣΔΥΚ σημείωσε επίσης, ότι οι εναλλακτικές μορφές απασχόλησης βρέθηκαν στο προσκήνιο συνεπεία της πανδημικής κρίσης και αποτελεί, μεγάλη πρόκληση για τους κοινωνικούς φορείς να καταλήξουν σε τέτοιες ρυθμίσεις προς όφελος των εργαζομένων αλλά και του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η αλλαγή νοοτροπίας, τόσο των υπαλλήλων όσο και των διευθυντών, η εκπαίδευση, αλλά και η αναθεώρηση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της οργάνωσης του όγκου εργασίας.

Καταληκτικά, η αντιπροσωπεία της ΑΣΔΥΚ δήλωσε ικανοποίηση γιατί κλήθηκε, για πρώτη φορά, σε διαβούλευση και εξέφρασε την προσδοκία ότι θα υπάρξει και συνέχεια.

21 Δεκεμβρίου 2022