ΑΣΔΥΚ: Πρωτοβουλία Οργανώσεων για κατοχύρωση της μόνιμης απασχόλησης

Αμελητέα αύξηση κατά 175 άτομα (0,3%), σημείωσε η απασχόληση εργαζομένων στην κρατική μηχανή τον Αύγουστο του 2021, με το γενικό σύνολο των εργοδοτουμένων να ανέρχεται στις 52.321 άτομα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο όταν αριθμούσε 52.146 άτομα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, η προσοχή επικεντρώνεται στη συνεχή αριθμητική μεγέθυνση του έκτακτου προσωπικού, που καταγράφει ετήσια αύξηση κατά 1.225 άτομα (7,6%), φτάνοντας τις 17.276 σε σύγκριση με 16.051 άτομα τον Αύγουστο του 2020. Σε αντίθεση η  απασχόληση του μόνιμου προσωπικού καταγράφει ετήσια μείωση κατά 948 άτομα (-3,4%), φτάνοντας τα 26.568 άτομα τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με 27.516 το 2020.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ενισχύουν την ανησυχία για  τη σταδιακή παγίωση σκηνικού εργαζομένων δύο ταχυτήτων, με τη συρρίκνωση της απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση έκτακτου προσωπικού καταγράφεται στην εκπαίδευση καθώς, ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανήλθε στις 4.333 άτομα  από 3.822 άτομα (Αύγουστος 2020). Αντίθετα, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν στις 9.276 άτομα (2021) από 9.645 άτομα (2020). Επίσης, ετήσια αύξηση των εκτάκτων καταγράφεται στις Δυνάμεις Ασφαλείας. Το σύνολο των εργοδοτουμένων από 12.785 άτομα (Αύγουστος 2020) ανήλθε στις 12.906 άτομα (2021). Το έκτακτο προσωπικό από 5.880 άτομα (Αύγουστος 2020), αυξήθηκε στις 6.185 άτομα (2021) και συνάμα, το μόνιμο μειώθηκε στις 6.721 άτομα από 6.905 άτομα (2020).

Αμελητέα μείωση παρατηρείται στην απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία με σύνολο 17.329 εργοδοτούμενους από 17.315 άτομα (2020). Όμως, το σύνολο του μόνιμου προσωπικού υποχώρησε στις 10.571 άτομα (2021), σε σύγκριση με 10.966 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, το έκτακτο προσωπικό αυξήθηκε στις 6.758 άτομα σε σύγκριση με 6.349 άτομα (Αύγουστος 2020). Μικρή υποχώρηση καταγράφεται και στο ωρομίσθιο προσωπικό, όπου υποχώρησε στις 8.477 άτομα (2021) από 8.579 (2020).

Η ΑΣΔΥΚ καταγγέλλει την Κυβέρνηση και την πολιτική εργοδότησης έκτακτου προσωπικού αντί μόνιμου. Παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις της, για τερματισμό της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για μόνιμες ανάγκες, η Κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη, αδιαφορώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής. Όλοι γνωρίζουμε τα αρνητικά συνεπακόλουθα της εργοδότησης εκτάκτων υπαλλήλων ή και με άλλες μορφές (συμβάσεις κ.λπ.), με τη μετατροπή τους σε εργοδοτούμενους ορισμένου και αορίστου χρόνου και τα προβλήματα που ακόμη διαιωνίζονται αναζητώντας την επίλυσή τους.

Διαχρονικά οι κυβερνήσεις, όχι τυχαία, επέλεγαν την απασχόληση εκτάκτων ή συμβασιούχων, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους (χαμηλότερο κόστος, λιγότερα ωφελήματα), έχοντας επίγνωση της εκμετάλλευσης της φθηνότερης εργασίας χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι για χρόνια βίωναν και μερικοί ακόμη βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια και αβεβαιότητα, με τους εκάστοτε κυβερνώντες να δημιουργούν προσδοκίες για αποκατάσταση.

Η ΑΣΔΥΚ επαναλαμβάνει τη θέση της ότι, με την πολιτική της πρόσληψης εκτάκτων και συμβασιούχων, η Κυβέρνηση εξωθεί σε σταδιακή υπόσκαψη των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων και ανατροπή του ισοζυγίου εργατικού δυναμικού. Η Κυβέρνηση με την πολιτική της, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στην οικονομία, στέλνει λανθασμένα μηνύματα ως προς  την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων που πρέπει να λειτουργούν, όχι μόνο στον κρατικό τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Η ΑΣΔΥΚ καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τις άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις του κρατικού τομέα σε πρωτοβουλία, για διαβούλευση και ενεργοποίηση  με σκοπό τον τερματισμό αυτής της λανθασμένης και εργασιακά επικίνδυνης πολιτικής και ζητεί από  τον Υπουργό Οικονομικών να σεβαστεί και να εφαρμόσει τις δικές του δεσμεύσεις και διακηρύξεις, ώστε η ικανοποίηση μόνιμων διαχρονικών αναγκών να γίνεται μέσω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Η ΑΣΔΥΚ πιστεύει ότι όλες οι Οργανώσεις του κρατικού τομέα, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών Οργανώσεων και αυτών των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουμε υποχρέωση να αντιδράσουμε διεκδικώντας την κατοχύρωση του θεμελιώδους δικαιώματος της μόνιμης και αξιοπρεπούς εργασίας, που συνακόλουθα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις και ποιότητα ζωής στους εργαζόμενους.

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

17 Σεπτεμβρίου 2021