ΑΣΔΥΚ: Προβληματισμός για εφαρμογή της μεταρρύθμισης στο Δημόσιο

Σε ένα περίπου μήνα η Δημόσια Υπηρεσία θα κληθεί να ανοίξει νέα σελίδα στην ιστορία της, αφού, από τον Ιανουάριο του 2024, τίθενται σε εφαρμογή δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που αφορούν στην υλοποίηση του νέου συστήματος αξιολόγησης και προαγωγής των υπαλλήλων. Πρόκειται για μεταρρύθμιση τεράστιας πρόκλησης για το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, που εντέλλονται να καθοδηγήσουν με τις ενέργειες τους τα Τμήματα/Υπηρεσίες.

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), ήταν και παραμένει σταθερός υποστηρικτής στην εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και της προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει ο χρόνος υλοποίησης αυτής της μεταρρύθμισης, όχι τυχαία, μηνύματα που λαμβάνει η Οργάνωσή μας, ενισχύουν την ανησυχία και τον προβληματισμό αναφορικά με την ετοιμότητα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και των άλλων Τμημάτων/Υπηρεσιών, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, να προχωρήσουν σε ομαλή υλοποίησή της. Τα μηνύματα συνηγορούν στο ότι, είναι ανέτοιμα τα Τμήματα/Υπηρεσίες και παραμένουν εκκρεμότητες στην προετοιμασία εφαρμογής των νέων νομοθεσιών.

Εξάλλου, η εκπαίδευση που τυγχάνουν οι προϊστάμενοι/αξιολογητές για τους νέους κανονισμούς αξιολόγησης της απόδοσης των υφιστάμενων θα συνεχίζεται μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024.

Η ΑΣΔΥΚ απέστειλε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών επιστολή (ημερ. 21.11.2023), στην οποία καταθέτει τον προβληματισμό της και θέτει θέμα τήρησης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των νομοθεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, δύο είναι τα βασικά θέματα στα οποία επικεντρώνεται η Οργάνωση:

  • στη μη αναθεώρηση όλων των σχεδίων υπηρεσίας, ειδικά για τις θέσεις διατμηματικής προαγωγής (κλ. Α13 και άνω) και τρόπους μοριοδότησης του υφιστάμενου προσωπικού,
  • στη μη επαρκή γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των προϊστάμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών, οι οποίοι θα βαθμολογήσουν την απόδοση των υφιστάμενών τους με τα νέα κριτήρια αξιολόγησης

Η εισαγωγή του νέου συστήματος αξιολόγησης αποτελεί σημαντικότατο βήμα εκσυγχρονισμού του Δημοσίου και ως τέτοιο, καθίσταται επιτακτική η διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του.

Η ΑΣΔΥΚ κάλεσε τον Υπουργό Οικονομικών, εάν θεωρεί ότι υπάρχει, έστω και ελάχιστος προβληματισμός ως προς την ετοιμότητα της ταυτόχρονης και καθολικής εφαρμογής των νέων συστημάτων αξιολόγησης και προαγωγής, να δοθεί παράταση, προκειμένου να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για πληρέστερη προετοιμασία/ενημέρωση των Τμημάτων/Υπηρεσιών, τόσο των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούμενων.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδεχόμενη ελλιπής εφαρμογή των νέων συστημάτων διακυβεύει την επιτυχία του εγχειρήματος, με ορατό πλέον, τον  κίνδυνο η Δημόσια Υπηρεσία να περιπέσει σε βραχυκύκλωμα με αρνητικές επιπτώσεις.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

30 Νοεμβρίου 2023