ΑΣΔΥΚ: Στήριξη στο δίκαιο αίτημα των γιατρών για ασφαλιστική κάλυψη

Με αφορμή την αυριανή 24ωρη απεργία των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι εργοδοτούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια, που έχει προκηρύξει η ΠΑΣΥΚΙ, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου ΑΣΔΥΚ, δηλώνει την πλήρη υποστήριξή της στο δίκαιο αίτημα, για εισαγωγή σαφούς νομικού πλαισίου, μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται οριστικά το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των γιατρών.

Η ΑΣΔΥΚ καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία, Υγείας και Οικονομικών, όπως επίσης τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ΟΚΥΠΥ, να δρομολογήσουν διαβούλευση, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας, προς αναζήτηση μόνιμης και βιώσιμης λύσης, για την ασφαλιστική κάλυψη που θα πρέπει να απολαμβάνουν οι επαγγελματίες υγείας (μόνιμοι και αορίστου χρόνου εργασίας), οι οποίοι αποσπάστηκαν ή και μεταφέρθηκαν στον ΟΚΥΠΥ, με τη σαφή προϋπόθεση ότι θα συνέχιζαν να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που είχαν ως δημόσιοι εργαζόμενοι.

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης καλούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί και άλλοι εμπλεκόμενοι στον τομέα της υγείας να αναζητήσουν διευθετήσεις, για ασφαλιστική κάλυψη και για την ομάδα των επαγγελματιών υγείας οι οποίοι εργοδοτούνται με συμβόλαια εργασίας.

Τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, ο ΟΚΥΠΥ καλείται να αναλάβει την υποχρέωσή του έναντι των επαγγελματιών υγείας, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι στηρίζει τα νοσηλευτήρια κατά τρόπο ουσιαστικό, σε δύσκολες χρονικές συνθήκες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

10 Μαΐου 2023