ΑΣΔΥΚ: Συνταξιοδοτικό που θα διασφαλίζει επαρκώς τους υπαλλήλους

Ενώπιον της Βουλής εκκρεμεί το νομοσχέδιο που προβλέπει τη σύσταση νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Η εισαγωγή του νέου επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεων αποτελεί για την Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), όπως και για το σύνολο των κρατικών εργοδοτουμένων ζήτημα κορυφαίας σημασίας και ως τέτοιο ιεραρχείται ψηλά στις προτεραιότητές της.

Επί της ουσίας του περιεχομένου του νομοσχεδίου για την εισαγωγή του επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεων, η ΑΣΔΥΚ έχει καταθέσει τον προβληματισμό και τις επιφυλάξεις της με σχετικό υπόμνημα ημερ. 4.7.2022 προς τη Βουλή.

Η ΑΣΔΥΚ καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως προχωρήσουν στην ψήφιση τέτοιου νομοθετικού πλαισίου που θα καλύπτει επαρκώς τα δικαιώματα όλων των κρατικών εργοδοτουμένων, διασφαλίζοντας επάρκεια αξιοπρεπών συντάξεων, με έμφαση τους νεοεισερχόμενους, και μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα.

Με την επανέναρξη της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου, η ΑΣΔΥΚ καταγγέλλει, για πολλοστή φορά, τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών και την άρνησή του να διαβουλευθεί με την Οργάνωσή μας και με άλλες συντεχνίες, επί του περιεχομένου του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Η άρνηση διαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα και επηρεαζόμενα μέρη, έχει ως αποτέλεσμα η Βουλή να διαβουλεύεται με τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Η  χρονοβόρα αυτή διαδικασία δεν θα υπήρχε αν το Υπουργείο Οικονομικών επεδείκνυε βούληση για παραγωγική συνεργασία. Οι πρακτικές αποκλεισμού σε βάρος των μικρότερων Οργανώσεων αντίκεινται προς τα εργασιακά θέσμια της χώρας μας.

Η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών ότι συνομιλώ με τη μεγαλύτερη δημοσιοϋπαλληλική Οργάνωση και αποφασίζουμε για την επίλυση των όποιων προβλημάτων της κρατικής μηχανής αποτελεί κραυγαλέα διάκριση και θα πρέπει να τερματιστεί.

Καταληκτικά, καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να αρθούν στο ύψος των προσδοκιών των κρατικών υπαλλήλων, οι οποίοι για χρόνια αναμένουν ένα επαρκές σχέδιο συντάξεων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΣΔΥΚ

9 Σεπτεμβρίου, 2022