ΑΣΔΥΚ: Ώρα για επανόρθωση των κλιμάκων των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων

Αίτημα προς την Κυβέρνηση που στοχεύει στη λήψη διορθωτικών μέτρων, που θα δίνουν προοπτική μισθολογικής επανόρθωσης για τους χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους   εγείρει η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, λήφθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 7ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20.1.2023. στα γραφεία της.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Δρ Γεώργιος Χωραττάς, στην ομιλία του τόνισε ότι, το Δημόσιο και οι υπάλληλοί του βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις, εν μέσω δυσχερών οικονομικών συγκυριών στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, και εξέφρασε την προσδοκία ότι η νέα Κυβέρνηση θα εγκύψει και θα αναζητήσει την επίλυσή τους, προασπιζόμενη τα καλώς νοούμενα συμφέροντά τους.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης εστίασε την προσοχή του στο αίτημα για μισθολογική επανόρθωση των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται καθηλωμένοι στις κλίμακες Α1 μέχρι Α7, υπενθυμίζοντας ότι η ΑΣΔΥΚ έθεσε το εν λόγω αίτημα ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, πλην όμως, υπήρξε αρνητική τοποθέτηση. Είναι η θέση μας, τόνισε ο Δρ Χωραττάς ότι, το αίτημα μας είναι δικαιολογημένο και θα πρέπει να τύχει επανεξέτασης αφού τα τελευταία χρόνια οι υπάλληλοι αυτοί έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους. «Μεγάλη μερίδα των υπαλλήλων αυτών παραμένει   καθηλωμένη στις χαμηλές κλίμακες και συνολικά θα απαιτηθούν 26 χρόνια προκειμένου αυτοί να ανελιχθούν στην κλίμακα Α7», ανέφερε ο Δρ Χωραττάς, προσθέτοντας ότι η ΑΣΔΥΚ «προκρίνει την επαναφορά των επιταχυνόμενων συνδυασμένων κλιμάκων για σκοπούς ανέλιξης, όπως εφαρμοζόταν στο παρελθόν».

Αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου εργασίας, ο κ. Χωραττάς επανέλαβε την πάγια θέση της Οργάνωσης, ότι δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών καλείται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου προς επίλυση αυτού του χρόνιου ζητήματος, επαναλαμβάνοντας την ίδια στιγμή ότι, σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτή θυματοποίηση οποιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

23 Ιανουαρίου 2023