Δικαίωμα στα μέλη της Αστυνομίας να απεργούν

Η μονομερής, ακατανόητη, ως και ετσιθελική διαταγή του Αρχηγείου Αστυνομίας, για υποχρεωτική εργασία των μελών της πέραν του συνήθους ωραρίου τους, χωρίς την ανάλογη αντιμισθία, φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης του Άρθρου 27 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ρητά στερεί το δικαίωμα της απεργίας στους εργαζόμενους στην Αστυνομία. Από της ίδρυσης της Κυπριακής Αστυνομίας τα μέλη της, λόγω του προαναφερθέντος Άρθρου, εμποδίζονται να διεκδικήσουν τα όποια δικαιώματα/αιτήματα και υποχρεώνονται να ευθυγραμμιστούν με τις όποιες “ειλημμένες” αποφάσεις της ηγεσίας της Αστυνομίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι  στερούνται του αυτονόητου, της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, κρίνει ότι η Πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ώστε να αρθεί αυτή η απαγόρευση που αντιστρατεύεται τα δικαιώματα των μελών της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 27 του Συντάγματος, αναφέρει:

  1. “Το δικαίωμα του απεργείν αναγνωρίζεται και η άσκησις τούτου δύναται να ρυθμισθή υπό του νόμου προς τον σκοπόν μόνον της προστασίας της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημόσιας δημοσίας ασφαλείας ή της διατηρήσεως των εφοδίων και υπηρεσιών των απαραιτήτων διά την ζωήν του λαού ή της προστασίας των υπό του Συντάγματος ηγγυημένων εις οιονδήποτε πρόσωπο δικαιωμάτων και ελευθεριών.”
  2. “Πρόσωπα ανήκοντα εις τα ενόπλους δυνάμεις την αστυνομίαν και την χωροφυλακήν δεν έχουσι το δικαίωμα του απεργείν. Νομός δύναται να επεκτείνη την απαγόρευσιν ταύτην και επί των δημοσίων υπαλλήλων.”

Η αναφορά του Άρθρου σε Σώμα της Χωροφυλακής, που οργανώθηκε από τους Άγγλους, λίγο μετά την έναρξη της αγγλικής κατοχής (1879), το οποίο έπαψε να υφίσταται το 1935, γίνεται αντιληπτό ότι το εν λόγω Άρθρο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικότητες της σημερινής εποχής. Οι ραγδαίες κοινωνικές και άλλες αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει στην Κύπρο καθώς και η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιτάσσουν την επανεξέταση του  Άρθρου 27 και τον εκσυγχρονισμό του.

Άλλες ομάδες εργαζομένων οι οποίες επίσης, εκτελούν καθήκοντα ζωτικής σημασίας όπως,  το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, οι δεσμοφύλακες στις Κεντρικές Φυλακές, οι εργαζόμενοι σε Οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχή Τηλεπικοινωνιών,  Υδατοπρομήθεια, αρμόδιες για την παροχή  υπηρεσιών πρώτης ανάγκης και διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας μιας χώρας, έχουν δικαίωμα στην απεργία, με προϋπόθεση να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Κατά ανάλογο τρόπο το δικαίωμα στην απεργία μπορεί να λειτουργήσει και στην Αστυνομία. Τα μέλη της να ασκούν το δικαίωμα της απεργίας, αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα, επαρκής αριθμός αστυνομικών θα παραμένει στα καθήκοντά του, για την  εξυπηρέτηση του πολίτη και για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Η υφιστάμενη ρύθμιση που επιτρέπει στα μέλη της Αστυνομίας συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις, μόνο όταν είναι εκτός καθήκοντος και φέρουν πολιτική περιβολή, κρίνεται αναχρονιστική και αποστερεί το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης του ατόμου.

Βάσει του Άρθρου 8.2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα του 1966 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που προνοεί ότι “ Το άρθρο αυτό δε εμποδίζει να υποβάλλεται στους νόμιμους περιορισμούς η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή της διοικήσεως του κράτους.”, το οποίο κατοχυρώθηκε από τον Κυρωτικό Νόμο 14 του 1969, ο οποίος έχει αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε άλλου ημεδαπού Νόμου, αναγνωρίζει ότι, το Σύνταγμα αρνείται την ύπαρξη του δικαιώματος στην απεργία στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, όμως το Σύμφωνο προϋποθέτει την κατοχύρωση του δικαιώματος στην απεργία και παρέχει μόνο εξουσία επιβολής νόμιμων περιορισμών για την άσκησή του.

Συνοψίζοντας, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος – ΑΣΔΥΚ καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αρχηγό Αστυνομίας και τη Βουλή όπως θέσουν τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων και να προχωρήσουν σε έναρξη της συζήτησης με θέμα την αναθεώρηση του Άρθρου 27 του Συντάγματος ή στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, που να κατοχυρώνει στα μέλη της Αστυνομίας το δικαίωμα στην απεργία. Δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες, ούτε ιερές τράπεζες.

Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην απεργία και για τα μέλη της Αστυνομίας, προβαίνοντας στη συνταγματική αναθεώρηση του Άρθρου 27.

Αναμένουμε  την απαραίτητη εκδήλωση πολιτικής βούλησης στο δίκαιο αυτό αίτημα.

Εκ του Προεδρείου του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

18 Απριλίου 2024