ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Με αφορμή δημόσιες  δηλώσεις της έντιμου Υπ. Δικαιοσύνης στη σημερινή εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ1, στον δημοσιογράφο Σταύρο Κυπριανού, για το συνδικαλίζεσθαι στην Αστυνομία, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ, θεωρεί ότι οι δηλώσεις αυτές ήταν ατυχής και το λιγότερο άστοχες.

Το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι στην Αστυνομία είναι κατοχυρωμένο από τον Περί Αστυνομίας Νόμο του 2004, Μέρος 8. Ποικίλες Διατάξεις, Άρθρο 55:

« Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτρέπεται σε κάθε μέλος της Αστυνομίας να είναι μέλος:

(α) οποιασδήποτε συντεχνίας ή σώματος ή συνδέσμου που συνδέεται με συντεχνία ή

(β) οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, ο σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας σε οποιαδήποτε απασχόληση ή επάγγελμα ή

(γ) οπουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τη μισθοδοσία, τις συντάξεις ή τους όρους υπηρεσίας της Αστυνομίας:

Νοείται ότι απαγορεύεται σε μέλη της Αστυνομίας, όταν είναι ένστολα, να διαδηλώνουν σε ανοικτούς χώρους θέματα που αφορούν τη μισθοδοσία, τη σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους. Παράβαση των εν λόγω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.»

Είναι λυπηρό και δε νοείται η Πολιτική Προϊστάμενος της Αστυνομίας να μη γνωρίζει τη νομοθεσία που διέπει την Αστυνομία. Καλούμε την έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης, να ανακαλέσει της ε’ λόγω δηλώσεις, οι οποίες δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις και αναστάτωση στους Αστυνομικούς υπαλλήλους.

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου ΑΣΔΥΚ είναι καθόλα νόμιμη Συντεχνία εγγεγραμμένη στον Έφορο Συντεχνιών από το 13/01/2015. Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος που υπάγεται στην ΑΣΔΥΚ, αποτελεί Κλάδο ο οποίος εκπροσωπεί σημαντικό αριθμό Αστυνομικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε ότι ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προεκλογικά ως υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε συνάντηση με την ΑΣΔΥΚ και τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ, συνάντηση η οποία ήταν πλήρως εποικοδομητική. Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπροσώπων καλεί ανελλιπώς την ΑΣΔΥΚ και τον Κλάδο του Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ, σε όλες τις συνεδρίες όπου συζητούνται θέματα που απασχολούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους, την Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Καταληκτικά, θεωρούμε ότι η κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, μάλλον δεν είναι πλήρως ενήμερη ή μάλλον έτυχε παραπληροφόρησης όσο αφορά το συνδικαλίζεσθαι στην Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ, θα συνεχίσει σταθερά να βρίσκεται δίπλα στα μέλη του, στους συναδέλφους στην Αστυνομία και Πυροσβεστική, τηρώντας εποικοδομητική στάση, προς το καλώς νοούμενο συμφέρων των συναδέλφων.

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

31 Μαρτίου 2023