Δυνατότητα διενέργειας rapid test και από τον εργάσιμο χρόνο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), είναι δέκτης της δυσαρέσκειας εργαζομένων της Δημόσιας Υπηρεσίας, αναφορικά με το περιεχόμενο της πρόσφατης εγκυκλίου, υπ’ αριθμό 1667, «Μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19, για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα», που κυκλοφόρησε το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο «όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να κατέχουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια covid-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια, τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι, έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης, στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής τους διάγνωσης». Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης, ότι  «σε περίπτωση μη κατοχής SafePass, η απουσία θα αποκόπτεται από την άδεια ανάπαυσης των εργαζομένων που έχουν σε πίστη τους και περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, η εργαστηριακή εξέταση ή η εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια θα διεξάγεται εκτός των ωρών εργασίας».

Η ΑΣΔΥΚ αντιλαμβάνεται ότι, τα όποια μέτρα λαμβάνει η Κυβέρνηση αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και δεν λαμβάνονται ως εργοδότης των κρατικών υπαλλήλων. Διαπιστώνουμε ότι, ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχουν άτομα τα οποία, για τους δικούς τους λόγους, εξακολουθούν να διατηρούν ενστάσεις και επιφυλάξεις, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες του εμβολίου. Η ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι, το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να διευκολύνει αυτή την ομάδα υπαλλήλων, οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν και είναι υπόχρεοι να διενεργούν τεστ ταχείας ανίχνευσης, όπως τους παραχωρείται ο απαραίτητος χρόνος από τον εργάσιμο χρόνο προκειμένου να το πράττουν.

Ευελπιστούμε ότι το Υπ. Οικονομικών θα ακούσει τις εισηγήσεις μας και θα προβεί σε αναθεώρηση της συγκεκριμένης απόφασης.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

22 Ιουλίου, 2021