Εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εργασίας για την ασφάλεια και υγεία

Επιστολή προς Γενικό Διευθυντή Υπουργείο Οικονομικών,

Αξιότιμε κ. Παντελή,

Θέμα: Εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εργασίας για την ασφάλεια και υγεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), γίνεται δέκτης παραπόνων από δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τα οποία, φαίνεται ότι, σε χώρους εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας, δεν τηρούνται, στον απαιτούμενο βαθμό, τα προβλεπόμενα από τα σχετικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας μέτρα παρεμπόδισης της εξάπλωσης του covid-19.

Η ΑΣΔΥΚ είναι δέκτης της έντονης ανησυχίας εργαζομένων οι οποίοι θεωρούν ότι, καθημερινά η ασφάλεια και η υγεία τους εκτίθεται στους χώρους εργασίας, καθώς σε αυτούς του χώρους δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα αποφυγής του συγχρωτισμού με συναδέλφους ή και με το κοινό.

Το τελευταίο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή τηλεργασίας σε ποσοστό 50% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού, στον ιδιωτικό και στον κρατικό και ευρύτερο κρατικό τομέα παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το ίδιο Διάταγμα, η τηλεργασία κρίνεται υποχρεωτική σε επιχειρήσεις και υποστατικά όπου εργοδοτούνται πέραν των 10 προσώπων.

Καθώς η πανδημία παραμένει σε έξαρση και ουδείς γνωρίζει πότε θα υποχωρήσει, αναμένουμε ότι θα δώσετε οδηγίες για εφαρμογή του μέτρου της εξ’ αποστάσεως εργασίας και στις υπηρεσίες του δημοσίου. Εξάλλου, έχει ήδη αποδειχθεί ότι το μέτρο της εξ’ αποστάσεως εργασίας μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα και στις πλείστες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για συζήτηση του θέματος.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιώργος Χωραττάς

Πρόεδρος

24 Ιανουαρίου 2022