Εφαρμογή του test to stay στα Σώματα Ασφαλείας

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ) της ΑΣΔΥΚ, χαιρετίζουν τα μέτρα που στοχεύουν στην αναχαίτιση της πανδημίας, που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση, τα οποία κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν ένα υγειονομικό ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, την συνοχή και εύρυθμη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, στις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Ταυτόχρονα όμως, η ΑΣΔΥΚ και ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, οφείλουν να δηλώσουν ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, γι΄αυτό και καλούν τον Υπουργό Υγείας και άλλους αρμόδιους σε διάλογο, ώστε να υποβοηθήσουν  τη λειτουργικότητα και την πρακτικότητα της εφαρμογής των μέτρων.

Είναι η θέση μας ότι, το μέτρο «test to stay» δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Στις περιπτώσεις όμως όπου θα εφαρμόζεται, πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δηλωμένες επαφές, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού κάθε ατόμου.

Επιπρόσθετα, τα τεστ που θα διενεργούνται στα πλαίσια του μέτρου «test to stay», θα πρέπει να είναι δωρεάν για όλα τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Ευελπιστούμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε, να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή ρύθμιση, που θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και κατ’ επέκταση όλη την κοινωνία.

27 Ιανουαρίου, 2022