Απομάκρυνση υλικού που μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΔΔΠ – 02/11/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απομάκρυνση υλικού που μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας

Η ∆ιευθύντρια του Τμήματος ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να αναφερθεί σε σύσταση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων για την απομάκρυνση από τα γραφεία της δημόσιας υπηρεσίας υλικού που μπορεί να χαρακτηριστεί ως σεξιστικό. Η Επίτροπος προέβη στη σύσταση αυτή όταν έγινε δέκτης παραπόνων / καταγγελιών ότι σε γραφεία δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν αναρτημένες αφίσες, εικόνες, γελοιογραφίες ή ημερολόγια με γυμνές γυναίκες ή λεζάντες με υποτιμητικά σχόλια για τις γυναίκες. Σύμφωνα με την Επίτροπο, η ανάρτηση τέτοιου είδους σεξιστικού υλικού σε χώρους της δημόσιας υπηρεσίας είναι καταδικαστέα, καθώς αναπαράγει σεξιστικά στερεότυπα, συντηρεί τους ρόλους κλισέ των δύο φύλων και παρουσιάζει το γυναικείο σώμα κατά τρόπο υποτιμητικό και αναξιοπρεπή, διαιωνίζοντας ιδέες που κατατείνουν στην προσβολή και κατωτεροποίηση των γυναικών με τρόπο απόλυτα γενικευμένο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην ανισότητα και τη βία.

2. Ως εκ των πιο πάνω, καλείστε όπως δώσετε οδηγίες στο προσωπικό σας για απομάκρυνση και απαγόρευση ανάρτησης στους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας υλικού που προωθεί το σεξισμό και τις διακρίσεις λόγω φύλου. Με την ευκαιρία, εφίσταται η προσοχή στις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη ∆ημόσια Υπηρεσία που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κυκλοφόρησε στη δημόσια υπηρεσία με την επιστολή της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων ημερομηνίας 05.02.2019.

https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/15BDC2886C452142C225861D0039E7A4/$file/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE_2_11_2020.pdf?Openelement