Επιμελητές: Στόχος η ικανοποίηση των αιτημάτων μας

Είναι με ικανοποίηση που πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης – ΚΙΕ, και στα Μουσικά Σχολεία, θα μετατραπούν σε μισθωτούς εργοδοτούμενους.

Ουσιαστικά με την εν λόγω απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τερματίζει την άδικη πρακτική μεγάλου αριθμού καταρτισμένου προσωπικού, με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Οι εν λόγω εργαζόμενοι προσέφεραν υπηρεσίες για την υλοποίηση των ειδικών σχολικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Με αφορμή αυτή την απόφαση, ο Κλάδος Επιμελητών, που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, δράττεται της ευκαιρίας και επαναλαμβάνει το αίτημά του, όπως το καθεστώς εργοδότησης των επιμελητριών εφαρμόζεται σε ολόχρονη βάση και όχι σε 10μηνη, όπως είναι σήμερα, με αποτέλεσμα να στερούνται του δικαιώματος της λήψης ανεργιακού επιδόματος.

Επιπλέον, ζητούμε τον τερματισμό της άδικης πρακτικής σε βάρος των επιμελητριών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, ο μισθός των οποίων αυξομειώνεται, αναλόγως του αριθμού των μαθητών που παρακολουθούν τα μαθήματα.

Τα ζητήματα αυτά τέθηκαν αρκετές φορές, από τον Κλάδο Επιμελητών με την υποστήριξη της ΑΣΔΥΚ, ενώπιον των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, πλην όμως, δεν βρήκαν ανταπόκριση. Ο Κλάδος Επιμελητών καλεί τα δύο Υπουργεία να επανεξετάσουν τα δίκαια αιτήματα των επιμελητών και διαβεβαιώνει τα μέλη του ότι θα συνεχίζει τις προσπάθειες προώθησής τους.

9 Μαΐου 2023