Επιμόρφωση για ζητήματα συντροφικότητας

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου  (ΑΣΔΥΚ), με αφορμή τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και  Γυναικών, για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στα οποία εμπλέκονται μέλη της Αστυνομίας, σημειώνει ότι, είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται.

Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης, την τελευταία 10ετία καταγγέλθηκαν 56 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στα οποία οι φερόμενοι δράστες ήταν μέλη της Αστυνομίας, σε σύνολο 5,500 υπαλλήλων του Οργανισμού. Θεωρούμε ότι πρόκειται για πολύ μικρό αριθμό. Αυτό όμως, δε σημαίνει ότι δεν προβληματίζει τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος. Στόχος μας, θα πρέπει να είναι, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, το ποσοστό να ελαχιστοποιηθεί και γενικά θα πρέπει να είναι σεβαστή η αρχή για μηδενική ανοχή.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμο η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, να ζητήσει στοιχεία με τις  καταδίκες στα υπό αναφορά περιστατικά, καθώς και στοιχεία με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που να αναφέρονται και σε άλλες ομάδες εργαζομένων. Θα ήταν χρήσιμο για σκοπούς σύγκρισης και εξαγωγής ορθών συμπερασμάτων, να διεξαχθεί επιστημονική έρευνα από ειδικούς, ώστε να μην αφήνονται εντυπώσεις για ομάδα εργαζομένων, δηλαδή τους Αστυνομικούς υπαλλήλους.

Η Αστυνομία με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινωνία, που συνεχώς οξύνεται,  έχει προχωρήσει στη σύσταση επαρχιακών Κλιμακίων Βίας στην Οικογένεια, που υπάγονται στα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ), με όρους εντολής την ταχεία διερεύνηση καταγγελιών από θύματα βίας στην οικογένεια.

Η ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, πρώτιστα επιμερίζεται στην εκάστοτε Κυβέρνηση και ακολούθως στη Βουλή. Για ακόμη μία φορά, φαίνεται να υπάρχει έλλειψη διορατικότητας και οι Κυβερνώντες τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις.

Μολονότι στη ζωή μας απαιτείται η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση, εντούτοις για ένα σημαντικό κεφάλαιο της ατομικής μας εξέλιξης, αυτό της συντροφικότητας και της γονεϊκότητας, παρατηρείται μεγάλο έλλειμμα.

Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας και το Υφυπουργείο Πρόνοιας να εξετάσουν την εισαγωγή προγραμμάτων διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας, των παιδιών, με “Μαθήματα Συντροφικότητας” και ακολούθως “Μαθήματα Γονεϊκότητας”, που θα υποβοηθούν τα άτομα στην επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση, γνώση των υποχρεώσεων και του σεβασμού απέναντι στους συντρόφους τους, για δημιουργία υγειών σχέσεων.

Με εκτίμηση,

08 Νοεμβρίου 2023