Επίσπευση καταβολής 13ου μισθού στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι χαμηλομεσαίων στρωμάτων, του Δημόσιου και του ημιδημόσιου τομέα, έχει υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας επίσπευση της καταβολής του 13ου μισθού.

Συγκεκριμένα, η Οργάνωσή μας απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, (ημερ. 21.11.2023)  και προτείνει όπως προηγηθεί η καταβολή του 13ου μισθού και ει δυνατόν καταβληθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του ερχόμενου μήνα και ακολουθήσει το έμβασμα του 12ου μισθού, όπως είναι προγραμματισμένη η διαδικασία από το Γενικό Λογιστήριο.

Οι λόγοι που ζητούμε επίσπευση της καταβολής του 13ου μισθού είναι προφανείς. Όλοι οι μισθοσυντήρητοι εργαζόμενοι διανύουν μια περίοδο με τις τιμές των βασικών καθώς και άλλων αγαθών να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του χρόνου τα νοικοκυριά καλούνται να τακτοποιήσουν διάφορες επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις (φορολογίες, δημοτικά τέλη κ.α.).

Θεωρούμε ότι η επίσπευση στην καταβολή του 13ου μισθού θα διευκολύνει τους/τις εργαζόμενους/ες, ως καταναλωτές/ριες, στον καλύτερο προγραμματισμό των αγορών τους και παράλληλα, θα δώσει την αναγκαία ώθηση στην εμπορική προεόρτια αγορά.

Αναμένουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει με ευνοϊκό πνεύμα το αίτημα της Οργάνωσής μας και θα τύχει ικανοποίησης.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

27 Νοεμβρίου 2023