Η ΑΣΔΥΚ αποκλείστηκε πάλι από τη διαβούλευση για το ωράριο

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ, συμφωνεί και επαυξάνει στην αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο. Η αναθεώρησή του σε συνάρτηση με τη διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, θα μπορούσε να είναι μια ουσιαστική οικονομικοκοινωνική μεταρρύθμιση στις παρούσες συνθήκες στη χώρα μας.

Είναι σαφές ότι, από μόνη της η διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο και στα σχολεία δεν θα λειτουργήσει ως εργαλείο άμβλυνσης της συνεχιζόμενης διογκούμενης τροχαίας κίνησης. Η επίλυση του σοβαρού ζητήματος της κυκλοφοριακής συμφόρησης προϋποθέτει την αναζήτηση άλλων ριζικότερων επιλογών και μέτρων.

Όσον αφορά στο ωράριο εργασίας στο Δημόσιο, είναι με έκπληξη και απογοήτευση που πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαδικασία διαβούλευσης, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ, με αντικείμενο την αναθεώρηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας. Μάλιστα, φαίνεται η διαβούλευση να διανύει το τελικό στάδιο, με τον γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ κ. Στράτη Ματθαίου, να ανακοινώνει ότι τον προσεχή Νοέμβριο θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο. Τόσο απλά.

Με ιδιαίτερη ενόχληση παρατηρούμε, για πολλοστή φορά, ότι η ΑΣΔΥΚ αποκλείστηκε και από αυτή τη διαβούλευση. Εξακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών να τηρεί την αρνητική στάση του έναντι της Οργάνωσής μας. Η Οργάνωσή μας απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργο Παντελή, (ημερ. 20.9.2022), στην οποία καταθέτει τη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό της από τον διάλογο και διεκδικώντας συμμετοχή στη διαβούλευση, αφού, οι όποιες αλλαγές αναμφίβολα θα επηρεάζουν και τα μέλη της Οργάνωσής μας.

Επί της ουσίας του ζητήματος, η ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι, στο τραπέζι της διαβούλευσης είναι χρήσιμο να ακουστούν όσο το δυνατό περισσότερες και διαφορετικές απόψεις και ο προβληματισμός όλων των εμπλεκομένων μερών, Υπουργείων, Οικονομικών, Μεταφορών και Έργων, Παιδείας και Πολιτισμού, δημοσιοϋπαλληλικών των εκπαιδευτικών Οργανώσεων, οργανωμένων γονέων και μαθητών. Και βεβαίως, ανεξάρτητων ειδικών εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα συγκοινωνίας.

Θα πρόκειται για μεγάλο λάθος η αποσπασματική προσέγγιση και αναθεώρηση του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο. Ειδικότερα, στο τραπέζι της διαβούλευσης είναι χρήσιμο να τεθούν και οι ακόλουθες παράμετροι:

  • μελέτες ειδικών σε θέματα συγκοινωνίας και προτεινόμενες δραστικές επιλογές μακράς πνοής, για αποσυμπίεση της τροχαίας κίνησης
  • επάρκεια λειτουργίας δημόσιας συγκοινωνίας εντός των αστικών κέντρων Λευκωσίας και Λεμεσού
  • επάρκεια λειτουργίας σχολικών λεωφορείων σε αστικά κέντρα και ύπαιθρο
  • καιρικές συνθήκες και απαιτούμενη υποδομή στο Δημόσιο και στις σχολικές μονάδες (κλιματιστικά και θέρμανση)
  • υποδομή και διευκολύνσεις προς μαθητές και γονείς μετά τη λήξη των μαθημάτων και λειτουργία ολοήμερων σχολείων και λεσχών

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, τα Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Μεταφορών να καταθέσουν στοιχεία σχετικά με τα μοντέλα, ρυθμίσεις/πρακτικές που τηρούνται σε άλλες μεσογειακές χώρες, όχι προς αντιγραφή τους, αλλά ως βάση διαλόγου και προβληματισμού.

Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να καταθέσει μια ολιστική πρόταση που θα απαντά τεκμηριωμένα και με σαφήνεια στα προαναφερθέντα ζητήματα και σε όποια άλλα ενδεχομένως τεθούν από τα οργανωμένα σύνολα.

Η ΑΣΔΥΚ επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της για διαβούλευση επί του σοβαρού αυτού θέματος. Στόχος της Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι, μέσα από  εποικοδομητική διαβούλευση, η αναζήτηση των ορθότερων δυνατών επιλογών, και όχι η υιοθέτηση πρόχειρων και βιαστικών αποφάσεων, που ενδεχομένως να μην αντιμετωπίζουν μακρόπνοα το κομφούζιο των οχημάτων που συγκεντρώνονται σε οδικές αρτηρίες.

21 Σεπτεμβρίου 2022